Salvați copiii Iași lansează proiectul – SMART HOURS – Centru pentru copii cu părinți plecați în străinătate

salvati copiii

Salvați Copiii Iași în parteneriat cu Școala Gimnazială B. P. Hașdeu Iași  lansează proiectul „SMART HOURS – Centru pentru copii cu părinți plecați în străinătate”, co-finanțat de Consiliul Local Iași. Prin intermediul acestui proiect, vom putea sprijini 30 de copiii din Municipiul Iași care părinți plecați la muncă în străinătate precum și pe  părinții acestora.

Regiunea de Nord Est are un număr de 29.333 de copii care au părinți plecați, iar Iașiul se află pe locul al doilea cu un număr de 6.028 de copii din care 1.357 de copii au ambii părinți plecați, 4.025 de copii au un părinte plecat și 646 de copii au doar un părinte și acela este plecat la muncă în străinătate.

Studiile arată că migraţia părinţilor afectează grav echilibrul familiei rămase în ţară şi se răsfrânge în mod negativ mai ales faţă de copii.  Situația  copiilor  cu  părinți  plecaţi  la muncă  în  străinătate are consecințe profunde la nivel emoțional, existând riscul apariției unor tulburări psiho-comportamentale din cauza separării îndelungate de părinţi. Acestea  pot  avea  repercusiuni  la nivelul şcolarizării (putând  creşte  riscul  de  abandon  şcolar), delincvenţei juvenile, violenţei şi manifestărilor depresive ce pot duce până la suicid (aşa-numitul “Sindrom Italia”).

O altă consecință îngrijorătoare o reprezintă riscul crescut de abandon școlar. Astfel, conform datelor Eurostat de la nivelul UE, în 2017 România are de departe cea mai ridicată rată de părăsire timpurie a școlii – 18,1% (https://monitorsocial.ro/data/tinerii-din-afara-oraselor-mari-au-ramas-fara-sprijin-si-cu-un-viitor-precar/).

Conform Studiului privind elevii cu părinți plecați la muncă în străinătate(2019), realizat de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași, cel mai mare număr de situații de risc de abandon școlar în rândul copiilor care au părinți plecați în străinătate îl întâlnim la nivelul ciclului gimnazial (cu un total de 3756 elevi) și la nivelul celui primar (cu un total de 3640 elevi). http://www.cjrae-iasi.ro/info/cjap/proiecte-studii-cercetari

Proiectul îşi propune să prevină abandonul școlar în rândul  a 30 de copii din Municipiul Iași care au părinți plecați la muncă în străinătate. Pentru aceasta se vor acorda servicii de asistenţă educaţională, psihologică şi socială. De asemenea, proiectul are și o componentă inovativă realizată prin înființarea și dezvoltarea unui atelier IT în cadrul căruia se vor susține module de IT pentru cei 30 de copii. Aceste module vor avea ca scop dezvoltarea abilităților digitale, gândirea algoritmică și alfabetizarea digitală. Astfel, cei 30 de copii vor învăţa cum să abordeze logic o temă și cum să-și îmbunătățească abilitățile de rezolvarea problemelor, vor deveni utilizatori activi ai tehnologiei și vor putea să se folosească de cunoștințele dobândite în orice carieră vor alege mai departe. Copiii vor învăța prin joc, vor lucra în echipe și vor fi implicați activi în învățare.

De asemenea se vor acorda servicii de asistență socială și psihologică pentru 20 de părinți sau persoane care au îngrijă copii care au părinți plecați la muncă în străinătate. Prin acordarea acestor servicii părinții își vor îmbunătăți modul de relaționare și comunicare cu copii, vor ști cum să răspundă nevoilor emoționale ale copiilor și vor putea să gestioneze situațiile dificile cu care se confruntă.

În acest mod se va preveni abandonul şcolar, se vor diminua manifestările emoţionale şi comportamentale a acestor copii, iar familia va beneficia de consiliere privind modul de educare a copiilor şi vor fi sprijiniţi în rezolvarea  problemelor sociale cu care aceştia se confruntă. Toate aceste activități au ca scop reducerea timpurie a părăsirii timpurii a școlii