S-a semnat contractul de finanțare pentru proiectul destinat clădirii „Nicolae Leon” a UMF Iași

conferinta de presa 20 martie (2)

Viorel Scripcariu, rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași și Vasile Asandei, director general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est au semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Recompartimentarea, modernizarea spațiilor de învățământ, cu păstrarea funcționalului existent” destinat clădirii „Nicolae Leon” (str. Ghigore Ghica Vodă nr.13) a UMF Iași.

Valoarea totală a proiectului este de 26.185.298 lei din care 25.819.447,55 sunt cheltuieli eligibile. Clădirea „Nicolae Leon” este destinată procesului educațional, cu o capacitate de 1833 de studenți, modernizată conform standardelor de calitate europene și va fi dată în folosință la începutul anului universitar 2019-2020.

„Finanţarea proiectului «Recompartimentare, modernizare spații de învățământ, cu păstrarea funcționalului existent», permite recuperarea investiţiilor făcute de către Universitate la obiectivul Clădirea „Nicolae Leon”, în valoare de 25.819.447,55 lei, adică peste 5 milioane de euro. Aceasta va permite în final extinderea suprafeţelor spaţiilor disponibile pentru activitatea didactică şi de cercetare.” a declarat Prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iași.

Proiectul „Recompartimentare, modernizare spaţii de învăţământ, cu păstrarea funcţionalului existent” este finanțat de Uniunea Europeană, pe axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Obiectivul general al proiectului este modernizarea infrastructurii educaţionale în cadrul UMF Iaşi, în condiţii de durabilitate şi incluziune socială.

Scopul proiectului vine ca un răspuns la nevoia de modernizare a spaţiilor existente în cadrul UMF Iaşi şi destinate procesului educaţional, pentru a fi aduse la standardele de calitate europene. Această procupare pentru dezvoltarea infrastructurii se regăseşte printre principalele direcţii de dezvoltare strategică 2016-2020 ale Universităţii. Finanţări obţinute de Direcţia Programe pentru Dezvoltare Instituţională a UMF Iași

O bună parte din dezvoltarea Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași a fost susținută prin scrierea și depunerea unor proiecte noi aflate în evaluare și prin implementarea/ sustenabilitatea proiectelor aflate în derulare sau finalizate în cadrul programelor: POSDRU, POCU, POSCCE, CNFIS – Fondul de Dezvoltare Instituțională, Banca Mondială – Ministerul Educației Naționale – proiecte ROSE, Uniunea Europeană – Programul Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013. Pe ani acestea pot fi sintetizate astfel:

2016

Anul 2016 a fost un an “sărac” în linii de finanţare deschise, un an aflat între închiderea perioadei de programare 2007 – 2013 a sistemului bugetar al UE şi începerea efectivă a perioadei de programare 2014 – 2020. Au fost depuse proiecte cu finanţare CNFIS – Fondul de Dezvoltare Instituțională şi s-au finanţat 3 proiecte în valoare totală de 708.300 lei:

Echitate și incluziune socială în UMF – Iasi – acronim (EIS), proiect ce vizează creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale pentru studenții universității și sporirea accesului la învățământul superior (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră). Valoarea proiectului a fost de 238.000 lei.

UNIVersalIS – Creșterea gradului de internaționalizare prin măsuri specifice de promovare online și offline în cadrul U.M.F. „Grigore T. Popa” din Iași. Valoarea proiectului a fost de 242.300 lei.

GEST-STUDIS – Creșterea transparenței în gestiunea studenților în UMF Iași – proiect ce a vizat asigurarea transparenței în gestiunea studenților și implementarea Registrului Matricol Unic al Universităților din România. Valoarea proiectului a fost de 228.000 lei.

Tot în anul 2016 s-a aflat în implementare și s-a finalizat proiectul POSCCE Contract de finanțare nr. 635 din 12.03.2014, Centru avansat de cercetare-dezvoltare în medicina experimentală / CEMEX, în valoare de 30.883.856 lei.
Valoarea proiectelor aflate în faza de sustenabilitate – în număr de 8 – a fost de 88.707.813 lei, proiecte finalizate cu un an înainte.