S-a modificat statutul personalului feroviar

foto_politie_cfr

Prin noul statut, se stabilesc noi drepturi și recompense ale personalului feroviar, noi modalități de recrutare și încadrare în muncă; formarea și cariera profesională; obligații clare ale personalului feroviar și modificări asupra condițiilor și vârstei de pensionare. De asemenea, se reglementează și drepturile membrilor familiilor personalului feroviar.

Personalul feroviar va beneficia de drepturi salariale pornind de la salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată majorat cu un coeficient de ierarhizare stabilit pentru fiecare clasă de salarizare prin contractele colective de muncă, drepturi la pensie care decurg din grupele de muncă și scăderea vârstei de pensionare.

Concret, o parte din măsurile prevăzute de noul Statut sunt că, în cazul mutării în interesul serviciului în altă localitate, personalul feroviar va beneficia de indemnizații de instalare, decontarea cheltuielilor de cazare și de decontarea cheltuielilor de transport pentru efectele gospodărești pentru fiecare membru de familie.

Personalul feroviar va beneficia de drepturile oferite de încadrarea în locurile de muncă prevăzute cu condiții deosebite, respectiv speciale de muncă, potrivit legislației în vigoare. Vârsta standard de pensionare se reduce cu 5 ani, fără afectarea drepturilor, dacă se îndeplinește stagiul obligatoriu de cotizare.