S-a încheiat prima sesiune de BAC

Prima sesiune a examenului de bacalaureat s-a încheiat astazi cu o probă scrisă, cea la alegere a profilului şi specializării. Afişarea primelor rezultate, care se va face în centrele de examen şi pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru data de 4 iulie, până la ora 12,00.

Tot miercuri, 4 iulie, vor putea fi depuse contestaţiile, în intervalul orar 12,00 – 16,00. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 9 iulie. Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ: susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, susţinerea tuturor probele scrise şi obţinerea notei 5 la fiecare dintre acestea, obţinerea mediei 6, cel puţin, la probele scrise.

În conformitate cu prevederile metodologice, aplicate începând cu anul 2017, în urma evaluării lucrărilor contestate ‘nota iniţială se poate modifica, după caz, prin creştere sau descreştere, prin nota acordată la contestaţii’. Cu alte cuvinte, nota comisiei de contestaţii este finală, întrucât nu se mai aplică regula celor 0,5 puncte diferenţă între nota de la evaluarea iniţială şi cea de la contestaţii.