S-a inaugurat barajul Mihăileni din județul Hunedoara

277372333_306087164943219_2833909978279397644_n

Ministrul Tánczos Barna a participat ieri la recepția corpului barajului Mihăileni. Acumularea permanentă din care acesta face parte este amplasată pe râul Crișul Alb, la 15 km amonte de municipiul Brad, județul Hunedoara.

În cadrul acestui eveniment s-au efectuat probe tehnologice pentru a verifica funcționalitatea echipamentelor.

Recepția a continuat cu vizita în interiorul corpului barajului. Pe malul drept înălțimea barajului atinge 28 de metri; lungimea totală a acestuia este de 332 de metri.

În momentul în care va intra în funcțiune, acumularea permanentă Mihăileni va stoca un volum de apă de 10,33 milioane mc.

În prezent, alimentarea cu apă a localităţilor Brad şi Crișcior se face din sursa Crişcior, atât din subteran, cât şi de suprafaţă, cu un debit mult sub cel necesar. Orice măsură s-ar adopta, fie de reducerea risipei de apă, fie reducerea pierderilor din reţele, aceste măsuri nu ar putea soluţiona problema asigurării cu apă potabilă a localităților Brad şi Crişcior, precum şi a zonei miniere Gura – Barza. În acest sens, singura soluție viabilă este finalizarea acumulării permanente Mihăileni.

„Pe lângă asigurarea necesarului de apă, prin acumularea Mihăileni se va putea produce energie electrică de 1,2 GW/an și se vor atenua în mod semnificativ viiturile din lunca Crişului Alb, pe sectorul Mihăileni – Vața. În cifre vorbind, Acumularea Mihăileni va proteja de inundații: 16845 de locuitori, 414 gospodării, 2000 ha teren agricol, 36 km drumuri și 45 km de cale ferată”, a declarat ministrul.

Valoarea totală a investiţiei este de 167,88 milioane lei și include: barajul cu descărcător central, evacuatorul de ape mari, regularizarea râului în aval de acumulare, drumul și sediul de exploatare, devierea drumului DN74 (Brad – Abrud) precum și strămutarea gospodăriilor aflate în cuveta lacului. Din valoarea totală a investiției, pentru corpul barajului a fost necesar un buget de 55 milioane lei. În perioada 2021-2022, pentru această investiție importantă din județul Hunedoara, s-au asigurat alocații de la bugetul de stat în valoare de 35 de milioane de lei. După recepția finală, Acumularea Mihăileni va intra în patrimoniul Administrației Bazinale de Apă Crișuri.

Întrucât, pe terenul unde se va acumula apă au existat case și gospodării, a fost necesară relocarea și strămutarea acestora în zone neinundabile. Conform Decretului 92/1987 au fost expropriate: terenuri, case, gospodării, anexe, căminul cultural Mihăileni și magazinul universal Mihăileni. Aceste exproprieri și strămutări însumează un număr de 74 gospodării, din care 65 gospodării integral și 9 gospodării numai anexele.Astăzi, în prezența ministrul mediului, apelor și pădurilor, Barna Tánczos, au fost predate încă două locuințe către beneficiari strămutați.

„După foarte mult timp, în sfârșit, am reușim să acordăm actele de proprietate beneficiarilor strămutați. Pentru amplasamentul Poienița 2, azi, în localitatea Brad, am înmânat actele pentru încă doi beneficiari. Până în prezent, paisprezece beneficiari au intrat în posesia actelor, urmând ca, în cel mai scurt timp posibil să finalizăm toate aspectele juridice și cadastrale pentru ceilalți beneficiari,” a declarat Barna Tánczos, ministrul mediului, apelor și pădurilor.