Rusia a anuntat ca a prevenit un atac terorist intr-un oras din sud vestul Moscovei

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÎ ÒÐÅÒÜÅÉ ÑÒÎÐÎÍÎÉ È ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍßÅÒÑß ÒÀÑÑ ÁÅÇ ÂÍÅÑÅÍÈß ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ. ÒÎËÜÊÎ ÄËß ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÎÃÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß

Rusia a anuntat ca FSB a prevenit un atac terorist, care a fost pus la cale din ordinul organizației teroriste Statul Islamic, în regiunea Kaluga, a declarat duminică Centrul de Relații Publice FSB pentru TASS.

„FSB a prevenit un atac terorist împotriva unor ofițeri de ordine într-un loc din regiunea Kaluga. În urma operațiunii, un cetățean al unuia dintre statele din Asia Centrală, care a complotat [atacul] din ordinul militanților ISIS, a fost reținut”, a menționat FSB.

Unele componente ale unui dispozitiv exploziv improvizat, explozibili și submuniții au fost găsite într-un depozit în apropierea locuinței deținutului. Corespondența cu unii membri ai organizației teroriste a fost dezvăluită pe telefonul său mobil. „Deținutul a dat o mărturisire”, a menționat FSB.

Foto: Tass