Romanii nu raman cu nimic din salarii

Potrivit Institutului National de Statistica, in trimestrul IV al anului trecut, veniturile totale medii lunare au reprezentat, în termeni nominali, 6055 lei pe gospodărie şi 2395 lei pe persoană. Cheltuielile totale ale populaţiei, au fost, în medie, de 5291 lei lunar pe gospodărie (2093 lei pe persoană) şi au reprezentat 87,4% din nivelul veniturilor totale.

Veniturile băneşti au fost, în medie, de 5591 lei lunar pe gospodărie (2212 lei pe persoană), iar veniturile în natură au fost estimate la 464 lei lunar pe gospodărie (183 lei pe persoană).

Salariile şi celelalte venituri asociate lor au format cea mai importantă sursă de venituri
(68,2% din veniturile totale ale gospodăriilor). La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor, au contribuit, de asemenea, veniturile din prestaţii sociale (18,2%), veniturile în natură (7,7%), în principal, contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (6,6%), veniturile din agricultură (1,9%), veniturile din activităţi neagricole independente (1,8%), precum şi cele din proprietate şi
vânzarea de active din patrimoniul gospodăriei (0,9%).

Principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii şi transferurile către administraţia publică şi privată şi către bugetele asigurărilor sociale, sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor, precum şi acoperirea unor nevoi legate de producţia gospodăriei (hrana animalelor şi păsărilor, plata muncii pentru producţia gospodăriei, produse pentru însămânţat, servicii veterinare etc.).

Cheltuielile pentru investiţii, destinate pentru cumpărarea sau construcţia de locuinţe, cumpărarea de terenuri şi echipament necesar producţiei gospodăriei, cumpărarea de acţiuni etc. deţin o pondere mică în cheltuielile totale ale gospodăriilor populaţiei (doar 0,3%).

La nivel urban, veniturile medii lunare pe persoana este de 2837 lei in timp ce cheltuielile se ridica la 2461 lei. In rural, o persoana castiga in medie 1878 lei si cheltuie 1661 lei.

Intră în legătură cu echipa TeleM Iași!