Românii își mai pot cumpăra ani de vechime în muncă doar până la 31 august. Care sunt condițiile

Vechimea în muncă mai poate fi cumpărată doar două săptămâni, termenul limită împlinindu-se la finalul lunii august. Guvernul nu a decis, până în prezent, prelungirea acestui termen.

Data limită până la care românii pot să își completeze anii lipsă de muncă este de 31 august, potrivit Asigurarării retroactive în baza OUG nr. 163/2020.

„În OUG nr.163/2020 aprobată cu modificări prin Legea nr. 168/2021 este reglementată posibilitatea asigurării retroactive în baza unui contract de asigurare socială pentru o perioadă de maxim 6 ani calendaristici anteriori lunii încheierii contractului.

Încheierea unui astfel de contract de asigurare socială poate fi solicitată până la data de 31.08.2023. În intervalul de 6 ani, poate fi solicitată asigurarea pentru una sau mai multe perioade de timp, continue sau disparate” precizează reprezentanții Casei Naționale de Pensii .

În temeiul acestor acte normative, contractul de asigurare socială poate fi încheiat de orice persoană, indiferent de cetăţenie, care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii, arată sursa citată.

-nu are calitatea de pensionar la data încheierii contractului de asigurare socială;

-nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în țară, în statele membre UE sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaționale în domeniul securității sociale, în perioada pentru care se solicită asigurarea;

-nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii în perioada pentru care se solicită o astfel de asigurare.

Contractul de asigurare socială se încheie doar în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă și numai pentru perioade anterioare. Perioadele de timp pentru care se poate încheia contract sunt perioadele cuprinse între data împlinirii vârstei de 18 ani și data împlinirii vârstei standard de pensionare” au precizat reprezentanții instituției.

Venitul asigurat la care se achită contribuţia de asigurări sociale, înscris în contractul de asigurare socială, este ales de persoana care încheie contractul şi nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială.

Începând cu data de 1 ianuarie 2023, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială este de 3.000 lei, iar cuantumul contribuției de asigurări sociale aferent acestui venit este de 750 lei.

-actul de identitate al persoanei care urmează să beneficieze de asigurare, respectiv al mandatarului, în original și copie;

-declaraţia pe propria-răspundere (model);

-procura specială autentificată în condițiile legii şi care trebuie să conţină, în mod expres, datele de identificare ale mandantului şi ale mandatarului, respectiv cel puţin: numele, prenumele, data naşterii, adresa şi CNP.

-Obiectul procurii îl constituie împuternicirea mandatarului de a încheia contractul de asigurare socială prevăzut de OUG nr. 163/2020, în numele persoanei care va beneficia de asigurare şi de a achita contribuţia de asigurări sociale, datorată de persoana asigurată.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *