Romania, sub media europeana in privinta ariilor protejate

arii protejate

UE are cea mai mare rețea coordonată de arii protejate din lume, cunoscută sub numele de Natura 2000, constând din aproximativ 27.000 de situri terestre și marine protejate în temeiul Directivei Habitate și al Directivei Păsări (cunoscute sub denumirea de „Directivele Natură”). În plus, statele membre ale UE au protejat mari porțiuni din teritoriul lor în cadrul schemelor naționale de protecție.

Potrivit Eurostat, in 2021, aproximativ 1,1 milioane km² din suprafața de teren a statelor membre ale UE a fost desemnată pentru conservarea biodiversității ca situri Natura 2000 sau situri protejate la nivel național. Aceasta reprezintă peste un sfert (26%) din suprafața totală a teritoriului UE.

În 2021, ariile protejate reprezentau 20% sau mai mult din suprafața totală a terenurilor în 20 din cele 27 de state membre ale UE, cele mai mari ponderi fiind înregistrate în Luxemburg (52%), Bulgaria și Slovenia (ambele 41%).

În schimb, cele mai scăzute ponderi ale ariilor protejate au fost observate în Finlanda (13%), Irlanda și Suedia (ambele 14%).

Romania se afla sub media europeana in privinta ariilor protejate. Tara noastra are 23.5 la suta din suprafata toatala a terenurilor, in timp ce media din UE este de 26.4 la suta.