România si-a propus sa pună în funcțiune pana în 2031 reactoarele 3 și 4 ale centralei de la Cernavodă

CNE_VG_1905_1

Guvernul a adoptat astăzi, la propunerea ministerului Energiei, Proiectul de Lege privind aprobarea semnării Acordului de Sprijin între Statul român și Societatea Națională Nuclearelectrica S.A. pentru Proiectul Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă.

Este o lege foarte importantă, care sper că va fi adoptată cât mai repede de colegii mei din Parlament, pentru a putea avansa cu proiectul noilor unități de la Cernavodă. Da, România va deveni independentă energetic și, totodată, ne vom asigura securitatea energetică și atingerea tintelor de decarbonare cu ajutorul energiei nucleare. Pentru că decarbonizare fără energie nucleară nu se poate face”, a declarat ministrul Energiei Virgil Popescu.

Prin proiectul de act normativ se supune Parlamentului aprobarea semnării Acordului de Sprijin între Statul român şi SN Nuclearelectrica S.A. în legătură cu Proiectul Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă. Astfel că Unitatea 3 va intra în exploatare la sfârșitul anului 2030 și Unitatea 4 în anul 2031.

Prin realizarea Proiectului, esențial pentru securitatea și independența energetică a României, va fi dublată contribuția energiei nucleare în sistemul energetic de la aproximativ 20% la 36%, vor fi create noi locuri de muncă în sectorul nuclear, se va dezvolta lanțul de furnizori, va fi facilitat accesul la împrumuturi și sprijin financiar, vor spori veniturile la bugetele locale din zona de dezvoltare a Proiectului Unităților 3 și 4 CNE Cernavodă, precum și la bugetul de stat, ca urmare a investițiilor și înființării de noi întreprinderi în activități de cercetare și inovare în zonă/regiune.

De asemenea, prin realizarea acestor investiții, se va asigura accesul la energie electrică și termică a consumatorilor, protecția consumatorului vulnerabil și reducerea sărăciei energetice.

Proiectul va contribui la asigurarea unei piețe energetice competitive, va crește calitatea învățământului în domeniul energiei și va continua formarea resursei umane bine pregătite în domeniul nuclear.

Statul român prin Ministerul Finanțelor (”MF”) va realiza demersurile necesare pentru finanțarea construcției celor două reactoare, inclusiv prin, dar nelimitat la acordarea de Garanții de Stat finanțatorilor Proiectului.

Ministerul Energiei, este responsabil de implementarea mecanismului de sprijin de tip ”Contracte pentru Diferenţă” (CfD) și, totodată, fiind responsabil pentru operaţionalizarea Fondului de Modernizare, susţine includerea energiei nucleare în programele cheie de investiţii şi asigură suportul necesar pentru utilizarea Fondului de Modernizare în vederea dezvoltării, construcţiei şi punerii în funcţiune a Proiectului Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă.

De asemenea, Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive, este responsabila pentru finalizarea şi operaţionalizarea, până în anul 2030, a Depozitului Final de Deşeuri Slab şi Mediu Active, respectiv finalizarea şi operaţionalizarea, până în anul 2050, a Depozitului geologic pentru deşeurile înalt radioactive.

Statul român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii va intreprinde demersurile necesare în vederea asigurării apei de răcire pentru funcţionarea a 4 unităţi nuclearoelectrice pe amplasamentul de la Cernavodă, prin finalizarea etapei II a Proiectului ”Îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe Dunăre între Călăraşi şi Brăila (km 375 – km 170)”.

De asemenea, Statul roman va dispune masurile necesare cu privire la finalizarea de către Transelectrica, până la data punerii în funcțiune a Proiectului, a liniilor de transport a electricității, care să permită racordarea Unităţilor 3 şi 4 de la CNE Cernavodă la Sistemul Electroenergetic Național și evacuarea energiei electrice produse de Proiect.