Restaurarea Bojdeucii lui Ion Creangă din Țicău va fi finalizată in vara anului viitor

bojdeuca-lui-creanga-iasi-850x560

În luna noiembrie 2021 a fost semnat contractul de achiziție publică a lucrărilor de construcții pentru reabilitarea Ansamblului Muzeal „Ion Creangă”, restaurarea Bojdeucii din Țicău, parte din proiectul „Călător pe Meridiane Culturale”, implementat de Consiliul Județean Iași, alături de Consiliul Raional Fălești și Primăria Orașului Fălești, în calitate de parteneri.

Predarea amplasamentului și semnarea ordinului de începere a lucrărilor s-a făcut în luna ianuarie 2022, ultima zi în care Muzeul „Ion Creangă” a putut fi vizitat înainte de amplul proces de restaurare fiind marți, 4 ianuarie 2022.

La sfârșitul lunii octombrie s-a făcut o evaluare de parcurs a delurării proiectului și trecere în revistă a lucrărilor realizate și în curs de realizare.

La căile de acces principale după ce au fost înlăturate treptele vechi, a fost sistematizat terenul și turnate rampele din beton armat de la poartă până la intrarea în Bojdeucă. Pe această structură au fost realizate treptele din proiect dar și grinda necesară montării sistemului de lift-platformă pentru transportul persoanelor cu dizabilități. A fost executat stratul de uzură din piatră, rigolele și sistemul de canalizare-colectare a apelor pluviale de pe căile de acces.

În jurul Bojdeucii, pridvor și pereți exteriori, a fost realizată infrastructura din beton pentru zonele de acces și montat stratul de uzură din piatră, au fost încheiate lucrările de infrastructură care asigură stabilitatea clădirii și sistemul de rigole deschise și închise în vederea colectării apelor pluviale din jurul acesteia.

Tâmplăria existentă a Bojdeucii a fost demontată și trimisă la restaurat și au fost refăcute tencuielile interioare și exterioare cu un mortar pe bază de var, după înlăturarea straturilor vechi care erau foarte degradate. Au fost curățate tavanul și grinzile de susținere atât prin mijloace mecanice cât și chimice, specifice lucrărilor de acest gen, cu stricta respectare a specificațiilor din proiect.

A fost îndepărtată învelitoarea șarpantei existente în vedera refacerii acesteia, prin înlocuirea căpriorilor și executarea unui strat izolator.

Bugetul total al proiectului este de 1,8 milioane de euro din care pentru Consilul Județean Iași, ca lider de proiect, este alocat circa 60% din acesta.

Conform caledarului de lucrări proiectul va fi finalizat în vara anului viitor, urmând ca după realizarea lucrărilor de amenajare muzeală Bojdeuca și Muzeul „Ion Creangă” să reintre în circuitul cultural național.