Regionala Iași vrea să cumpere piatră spartă de 100.000 de euro

piatra sparta

Regionala Iași a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA vrea să cumpere 14,700 de tone de piatră spartă pentru calea ferată, în .valoare de 100.000 de euro. În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație ce are ca obiect „Piatră spartă pentru balastarea liniilor de cale ferată”. Valoarea totală estimată a contractului este de 499.970 de lei.

Produsele ce urmează a fi achiziționate se utilizează pentru întreținerea căii ferate. Neefectuarea la timp a achizițiilor duce la imposibilitatea desfășurării activității de întreținere a căii ferate în conditii optime și garantarea siguranței circulației, se arată în anunțul de licitație. Se vor achiziționa 14.705 tone de piatră spartă pentru balastarea liniilor de cale ferată.

Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii trei ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor), au furnizat produse similare cu obiectul procedurii în valoare cumulată de cel puțin 499.900 de lei (fără TVA), realizate în cadrul unuia sau mai multor contracte.

Garanţia pentru participare este de 4.999 de lei şi este irevocabilă. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 1 noiembrie 2021, ora 15.00. Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 1 martie 2022.