Punct de colectă pentru Ucraina la Casa Muzeelor

Muzeul Național al Literaturii Române Iași s-a alăturat campaniei inițiate de Crucea Roșie Română – Filiala
Iași și organizează la Casa Muzeelor (strada Vasile Alecsandri nr. 6, Iași) un punct de colectă pentru convoiul umanitar ce va fi trimis în Ucraina.
Cei care doresc să vină în sprijinul campaniei o pot face aducând la Casa Muzeelor zilnic, în intervalul orar
9:00-17:00.
Donațiile se pot realiza începând cu ziua de 1 martie 2022, când vizita la muzeele din componența MNLR
Iași va fi gratuită. De asemenea, primele 50 de persoane care donează la Casa Muzeelor vor primi mărțișoare literare solidare realizate de elevi de la Școala Gimnazială Internațională Spectrum Iași.
Produsele colectate vor fi organizate ulterior de către Crucea Roșie Română în transport umanitar și trimise colegilor de la Crucea Roșie Ucraineană, cu sprijinul partenerilor Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie, respectând modul de organizare al IFRC și principiile mișcării.
Un alt punct de colectă al Crucii Roșii este sediul filialei din Iași, la adresa bulevardul Ștefan cel Mare și
Sfânt nr. 10, bloc B1, parter, deschis în intervalul orar 8:00-22:00. Acolo se pot dona și alte categorii de
produse, inclusiv medicamente (care au un regim special, donațiile putând fi realizate doar prin intermediul farmaciilor sau al producătorilor).
Detalii despre campanie vor fi publicate constant pe pagina de Facebook a Muzeului Național al Literaturii
Române Iași și pe site-ul www.muzeulliteraturiiiasi.ro