Propunere legislatia initiata de Petru Movila in privinta personalului din cabinetele de medicina de familie

foto_petru_movila

Se strâng semnături pentru autostradă

Medicina de familie a fost considerată de către toate guvernele ”prioritate națională”, însă, din păcate, doar pe hârtie. Prin intermediul propunerii legislative iniţiate de Deputatul Petru Movilă cu privire la modificarea Ordonanţei nr.124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, se are în vedere corectarea unor inechităţi atât faţă de medici cât şi de asistenţi medicali care profesează în cabinetele de medicină de familie.

La acest moment, deşi asistenții medicali din cabinetele medicilor de familie au aceeași formare de bază cu asistenţii comunitari, au aceleași competențe, au gradul principal şi vechime, peste 70% dintre aceștia trăiesc la limita subzistenței, având salariul mediu pe economie. Această discriminare are repercursiuni grave, având în vedere migraţia personalului de specialitate medico-sanitar bine pregătit şi cu experienţă profesională.

„Propunerea legislativă pe care tocmai am depus-o vizează finanțarea cheltuielilor de personal pentru asistenții medicali/soră medicală/moaşă care își desfășoară activitatea în cabinete de medicină de familie, din bugetul Ministerului Sănătăţii prin alocarea sumelor prevăzute pentru salarizarea acestora sub formă de transferuri prin Direcţiile de sănătate publică judeţene către cabinetele de familie.În consecinţă, această schimbare va crește și bugetul medicilor de familie, nemaiavând ca și sarcină plată personalului”, a declarat deputatul Petru Movilă.

Necesitatea promovării acestui act normativ se impune, având în vedere subfinanţarea actuală a medicinei de familie din România şi, implicit, a personalului mediului sanitar. Astfel, prin acest demers,  se urmărește și utilizarea corectă a resurselor umane implicate, ca urmare a reducerii cheltuielilor pentru medicii de familie. Mai mult decât atât, se asigură un cadru instituţional coerent şi necesar pentru asigurarea unui climat de lucru corect și motivant pentru această categorie profesională  în toate activităţile medicale necesare unui sistem sanitar adecvat, dar şi stoparea fenomenului de migrație.