Proiectul ”Nord Est Start Up –program de antreprenoriat”, finalizat cu succes

nord est

Proiectul ”Nord Est Start Up –program de antreprenoriat” a fost finalizat cu succes. Acesta a urmărit creșterea gradului de ocupare și a antreprenoriatului în Regiunea de Nord Est, prin susținerea înființării și dezvoltării de întreprinderi cu profil nonagricol în zona urbană.

Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 36 de luni și are o valoare totală de 8.862.242,26 lei. Printre obiectivele specifice ale acestuia se numără: formarea antreprenorială a 300 de persoane din județele regiunii de Nord Est, dezvoltarea a 37 de noi afaceri care să genereze 74 de noi locuri de muncă, promovarea dezvoltării și consolidării de parteneriate între centrele din Regiunea Nord-Est.

La nivel de rezultate, prin acest proiect, 307 persoane au beneficiat de formare antreprenorială și au primit un certificat de absolvire recunoscut de ANC, 37 de afaceri au primit sprijin financiar, s-au înființat 37 de IMM-uri, 83 de locuri de muncă, un Centru de consiliere în dezvoltarea afacerilor și o Rețea Regională de sprijinire a Antreprenoriatului.