Proiectul de lege prin care scade TVA la 5% pentru manualele şcolare şi cărţile în format audio, multimedia sau electronic

manualllll

Camera Deputaţilor a adoptat un proiect de lege care prevede reducerea cotei TVA la 5% la comercializarea cărţilor în format electronic, manualelor școlare și nu numai.

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 291 alin. (3)     lit. a) din Legea nr. 227/2015, în sensul aplicării cotei reduse de TVA de 5% şi pentru manualele şcolare şi cărţile în format audio, multimedia sau electronic.

Potrivit expunerii de motive, soluţia legislativă este justificată de necesitatea alinierii legislaţiei naţionale de profil la prevederile Directivei (UE) 2018/1713 a Consiliului din 6 noiembrie 2018 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveşte cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicate cărţilor, ziarelor şi periodicelor. Astfel, din punct de vedere al dreptului european, iniţiativa legislativă intră sub incidenţa reglementărilor statuate la nivelul Uniunii Europene, subsumate Politicii în domeniul fiscal, segmentul legislativ – impozit indirect, sectorul – impozit pe cifra de afaceri/TVA.

Votul Camerei a fost decizional. Prin urmare, actul normativ merge la promulgare.