Proiect privind prevenirea abandonului şcolar în judeţul Iaşi

abandon scolar

Asociaţia Salvați Copiii Iași, în parteneriat cu Școala Profesională „Nicolae Bălăuță” Șcheia, Școala Gimnazială Poieni și Școala Gimnazială Rediu, anunță lansarea proiectului „JOC – Joacă, Oportunitate, Competențe” – POCU/987/6/26/153675. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, și se derulează  în perioada 19/10/2022 – 31/12/2023  având o valoare totală de 1,730,853.18 lei.

Obiectivul general al proiectului este prevenirea abandonului școlar și a riscului de excluziune socială pentru 321 de elevi aflați în dificultate din mediul rural, din care 35 de etnie romă, prin furnizarea unui pachet integrat de servicii de educație nonformală și dezvoltarea de competențe profesionale în domeniul educației nonformale pentru 36 de cadre didactice care activează în cele trei școli partenere.