Proiect pentru prevenirea abandonului școlar la Rădeni

scoala

Din dorința prevenirii și reducerii ratei abandonului, începând cu data de 26.09.2022, Școala Gimnazială Radeni derulează timp de 36 de luni proiectul PNRAS Școala Gimnazială Radeni!, implementat în cadrul Planului Național pentru Redresare și Reziliență al României (PNRR-cod proiect: F-PNRAS-1-2022-0841). Valoarea totală a proiectului este de 899.900,00 lei.

Obiectivul general include atât prevenirea abandonului școlar și reducerea părăsirii timpurie a școlii, cât și creșterea ratei de tranziție de la învățământul secundar inferior – gimnazial la învățământul secundar superior – liceu sau învățământ profesional și tehnic în rândul elevilor de la Școala Gimnazială Rădeni.

Printre principalele acțiuni ce vor avea loc timp de 3 ani se numără activități de prevenție și intervenție prin integrarea activă a elevilor din învățământul gimnazial, de sprijin educațional și material oferite elevilor aflați în situație de risc, activități MATE de screening, activități de formare și îndrumare (coaching) pentru 11 de cadre didactice și pentru personalul auxiliar din unitatea de învățământ (un contabil și un secretar), cursuri de remediere în grup (limba și literatura română și matematică) și activități de educație parentală, activități extra-curriculare de tip outdoor, excursii organizate anual.

De asemenea, cu ajutorul acestui proiect se va realiza digitalizarea procesului educațional prin dotarea cu clase inteligente pentru predare – învățare ceea ce va conduce către proiectarea resurselor pentru instruirea online, adaptarea resurselor pentru învățarea online, utilizarea resurselor digitale pentru evaluarea formativă, sumativă și feedback, realizându-se și diagnosticul inițial privind competențele digitale ale elevilor.

 Sustenabilitatea programului va fi asigurată prin atingerea unor ținte dorite: o rată mai mică de absenteism, o rată mai mare de participare a elevilor  la examenele naționale, un procent mai mare de elevi care să promoveze examenul de final de ciclu cu cel puțin nota 6, precum și implementarea unei proceduri de monitorizarea elevilor detectați în risc de abandon școlar pentru a fi sprijiniți prin planuri individuale de învățare. Activitățile proiectului sunt proiectate în așa fel încât cei 85 de elevi beneficiari vor participa la activitățile interactive, dintre aceștia 60 vor beneficia de programul de pregătire.