Proiect pentru introducerea trenului de „mers cadentat” in Iasi

tren metropolitan

Autoritatea pentru Reforma Feroviara intenționează să organizeze o procedură de achiziție publică, prin care se va realiza stabilirea mersului cadențat în transportul feroviar pentru fiecare pol de creștere și de dezvoltare, precum și utilizarea acestuia pentru conexiunea marilor orașe cu reședințele de județ apropiate.

Mersul cadențat trebuie să reflecte cererea de mobilitate a populației din fiecare pol de creștere analizat, la o cadență adecvată, pe o perioadă de cel puțin 10 ani.

Orașele vizate sunt: București, Cluj Napoca, Timișoara, Iași, Constanta, Craiova, Brașov, Galați, Ploiești, Oradea, Brăila, Arad, Pitești, Sibiu, Bacău, Târgu Mureș, Baia Mare, Buzău, Botoșani, Satu Mare, Râmnicu Vâlcea.

Printr-o altă componentă a proiectului, se intenționează asigurarea legăturilor între reședințele de județ apropiate, cum ar fi: Călărași – Slobozia; Ploiești – București – Giurgiu; Timișoara – Arad; Deva – Alba Iulia – Sibiu; Satu Mare – Baia Mare; Botoșani – Suceava; Cluj Napoca – Târgu Mureș; Brăila – Galați; Iași – Vaslui; Craiova – Slatina; Bacău – Piatra Neamț; Brașov – Sf. Gheorghe.

Rutele de circulaţie, care vor constitui obligaţiile de serviciu public de transport feroviar public de călători, vor fi stabilite de către ARF pe baza analizei cererii de mobilitate la nivel global şi pe baza estimărilor cererii de mobilitate pentru fiecare an în parte.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Transport și de la bugetul de stat, cu respectarea obligațiilor legale în vigoare. Implementarea proiectului este prevăzută pentru o perioadă de 12 luni.