Proiect la Colegiul Pedagogic

foto_proiect

Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” participa la concursul Euroscola 2018. Este vorba despre promovarea unui proiect derulat cu finanţare europeană din orice domeniu de interes, inclusiv cel a educaţiei. Acesta se numeste Formarea europeană a viitorilor învăţători si a fost conceput în urma unei analize riguroase de nevoi ce vizeaza completarea formării elevilor în domeniul dobândirii cunoştintelor, abilităţilor şi compeţentelor lingvistice de predare a limbii străine la clasele primare.

„Principalele obiective ale proiectului sunt: Insuşirea de metode şi strategii specifice de predare-învăţare a limbii străine la clasele primare: predarea elementelor de lexic, fonetică, gramatică, a structurilor de comunicare, dezvoltarea competenţei de comunicare orală şi scrisă în limba straină, de relaţionare cu elevii în limba straina, dezvoltarea competenţei de redactare a proiectului didactic în limba straină în raport cu programa şcolară şi nivelul de studiu si dezvoltarea competenţei de comunicare interculturală, în context profesional”, a precizat Mihaela Ungureanu, director al Colegiului Pedagogic.