Proiect la Colegiul Pedagogic

Sharing is caring!

Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” participa la concursul Euroscola 2018. Este vorba despre promovarea unui proiect derulat cu finanţare europeană din orice domeniu de interes, inclusiv cel a educaţiei. Acesta se numeste Formarea europeană a viitorilor învăţători si a fost conceput în urma unei analize riguroase de nevoi ce vizeaza completarea formării elevilor în domeniul dobândirii cunoştintelor, abilităţilor şi compeţentelor lingvistice de predare a limbii străine la clasele primare.

„Principalele obiective ale proiectului sunt: Insuşirea de metode şi strategii specifice de predare-învăţare a limbii străine la clasele primare: predarea elementelor de lexic, fonetică, gramatică, a structurilor de comunicare, dezvoltarea competenţei de comunicare orală şi scrisă în limba straină, de relaţionare cu elevii în limba straina, dezvoltarea competenţei de redactare a proiectului didactic în limba straină în raport cu programa şcolară şi nivelul de studiu si dezvoltarea competenţei de comunicare interculturală, în context profesional”, a precizat Mihaela Ungureanu, director al Colegiului Pedagogic.

shares