Proiect de doua milioane de euro la Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași

Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași a depus documentația tehnică pentru obținerea unei finanțări de aproximativ două milioane de euro pentru reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii electrice. Proiectul, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, vizează instalațiile electrice din șapte clădiri ale Institutului, situate pe șoseaua Bucium, nr. 36.

Instalațiile electrice ale Institutului de Psihiatrie „Socola” Iași prezintă un grad de uzură avansat, fapt determinat de perioada îndelungată de funcționare, de circa 100 de ani de la darea în exploatare.

Majoritatea elementelor componente ale instalațiilor și-au depășit durata de viață, iar instalațiile, în ansamblul lor, au depășit durata normală de funcționare.Acest lucru impune intrarea acestora în reparație capitală, pentru asigurarea funcționării la un nivel de performanță ridicat,prin înlocuirea echipamentelor și a instalațiilor și, implicit, modernizarea acestora, pentru desfășurarea în condiții optime a activității medicale și pentru creșterea siguranței pacienților și a personalului medical.

Prin acest proiect, Institutul urmărește sistematizarea distribuției energiei electrice,eliminarea improvizațiilor, înlocuirea cablurilor și conductoarelor, înlocuirea tablourilor electrice de distribuție, modernizarea sistemului de iluminat, introducerea corpurilor de iluminat eficiente și a controlului automat al iluminatului. De asemenea, proiectul prevede instalarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii.

„Pentru a împiedica blocarea infrastructurii medicale disponibile și, implicit, afectarea dreptului la sănătate pentru pacienții care necesită internare, Institutul de Psihiatrie Socola Iași a considerat esențiale evaluarea, extinderea și modernizarea infrastructurii instalațiilor electrice, precum și instalarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii, cu acoperire totală. Investiția implică înlocuirea a 82,3 kilometri de cabluri, 1.644 corpuri de iluminat, 1.238 de prize, 35 de tablouri electrice, 7 paratrăsnete și 35 de prize de pământ”, a declarat dr. Cristina-Elena Dobre, manager al Institutului de Psihiatrie „Socola” Iași.

Cele șapte clădiri cuprinse în proiect sunt: Secția I, Pavilion I bărbați; Secția II, Secția VIII DD; Secția VI, Pavilion A și Pavilion C; Secția clinică psihiatrie II acuți, Pavilion I femei; Secția V, Pavilion VI bărbați; Statistică; Pavilion VII, Amfiteatru. Cu excepția Pavilionului VII, Amfiteatru, unde instalațiile electrice datează din anul 1968, în toate celelalte clădiri instalațiile datează din anul 1905, iar de când au fost date în exploatare nu s-au efectuat decât lucrări de reparații curente sau avarie.

Proiectul „Reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii electrice din incinta Institutului de Psihiatrie Socola Iași” poate fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, Axa prioritară 9: „Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Obiectiv specific 9.1: „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID–19, Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care utilizează fluide medicale”, Cod apel: POIM/935/9/1/Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care utilizează fluide medicale.

Valoarea totală a proiectului este de 10.625.309,26 lei (inclusiv TVA), respectiv aproximativ 2.000.000 euro, toate cheltuielile fiind eligibile. Pentru depunerea proiectului s-a realizat un acord de parteneriat între Ministerul Sănătății, în calitate de lider, și Institutul de Psihiatrie ,,Socola” Iași, în calitate de beneficiar.

Intră în legătură cu echipa TeleM Iași!