Proiect de 1,7 milioane de lei lansat de Asociatia Salvati Copiii in mai multe scoli din judetul Iasi

WhatsApp Image 2022-12-12 at 13.04.51 (1)

Asociatia Salvați Copiii Iași în parteneriat cu Școala Profesională „Nicolae Bălăuță” Șcheia, Școala Gimnazială Poieni, Schitu-Duca și Școala Gimnazială Rediu, anunță lansarea proiectului ”JOC – Joacă, Oportunitate, Competențe” – POCU/987/6/26/153675. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, și se derulează  în perioada 19/10/2022 – 31/12/2023  având o valoare totală de 1,730,853.18 lei.

Obiectivul general al proiectului este prevenirea abandonului școlar și a riscului de excluziune socială pentru 321 de elevi aflați în dificultate din mediul rural, din care 35 de etnie romă, prin furnizarea unui pachet integrat de servicii de educație nonformală și dezvoltarea de competențe profesionale în domeniul educației nonformale pentru 36 de cadre didactice care activează în cele 3 școli partenere.Grupul țintă al proiectului va fi compus din 321 de elevi din ciclul primar șigimnazial de învățământ și 36 de cadre didactice din învățământul preuniversitar obligatoriu (personal didactic și personal de sprijin), care activează în cele 3 instituții de învățământ partenere. O atenție specială va fi acordată copiilor de etnie romă, în vederea facilitării integrării și accesului lor la educație de calitate.

Președinta Asociației Salvați Copiii Iași, d-na Ioana Atasiei, subliniază câteva aspect relevante ale proiectului:

„Caracteristica definitorie a educației non-formale este aceea că reprezintă o alternativă și/sau o completare a educației formale în cadrul procesului de învățare. Ea este adesea oferită de Salvați Copiii pentru a garanta dreptul de acces la educație pentru toți. Pentru copiii din mediul rural, cărora li se adresează acest proiect, este o ofertă de dezvoltare a capacităților de învățare și creștere personală prin intermediul unor căi alternative și inovative de educație. Educația non-formală pe care o propunem nu înlocuiește educația formală, care este esențială și fundamentală pentru dezvoltarea copilului, însă o poate completa prin acoperirea unor nevoi sau a unor aspecte care adeseori sunt deficitare în mediul rural. Proiectul subliniază flexibilitatea pachetului de educație non-formală și modul în care aceasta permite dezvoltarea unei învățări mai personalizate pentru fiecare elev. Tematica nonformală de care vor beneficia elevii este creativă și inedită: educație nutrițională, medierea conflictelor, activități în spațiu deshis cu Școala Mobilă, activități educaționale în realități virtuale diverse etc.”

Rezultate așteptate: În cadrul proiectului, un număr de 321 elevi, din care 35 de etnie romă vor fi implicați în activități în vederea diminuării abandonului școlar și a riscului de excluziune socială, iar un număr de 36 de cadre didactice își vor dezvolta competențele profesionale în vederea creșterii calității educației copiilor din cele 3 instituții de învățământ. Vor fi înființate și dotate 3 laboratoare de educație nonformală, câte unul în fiecare dintre cele 3 comunități, în cadrul cărora se vor desfășura activitățile nonformale cu elevii din grupul țintă. Se vor desfășura cel puțin 360 de activități educaționale nonformale indoor, în cadrul laboratoarelor, și outdoor, cu ajutorul instrumentului Școala Mobilă.

Cele 36 cadre didactice își vor îmbunătăți compețențele profesionale în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate în cadrul unui curs de perfecționare profesională în domeniul educației nonformaleorientate pe nevoile elevilor aflați în situație de risc educațional și de părăsire timpurie a școlii, în urma cărora vor desfășura 240 de activități cu elevii din grupul țintă în calitate de experți în educație nonformală.