Programul pilot al Băncii Mondiale pentru sprijinirea comercializării activităților de cercetare din România debutează în Iași și Cluj

banca mondiala

Biroul Băncii Mondiale din România a organizat două ateliere de lucru la Iași și Cluj-Napoca, pentru a sprijini comercializarea proiectelor de cercetare aplicată,derulate de către universități locale. Aceste seminarii au fost organizate ca parte a Programului de Valorificare a Cercetării (PVC), unul dintre cele trei programe implementate în cadrul proiectului de asistență tehnică al Băncii Mondiale „Sprijinirea inovației în regiunile mai putin dezvoltatedin România”.

Primul atelier de lucru a fost organizat la Iași, în perioada 25-26 martie, iar cel de-al doilea la Cluj, în perioada 28-29 martie. Zece echipe de cercetare per regiune din cadrul celor mai bune universitățișiofițerii responsabilii pentru transferul tehnologic din cadrul acestora au participat la aceste cursuri, pentru a învăța cum își pot dezvolta proiectele pentru a fi mai viabile din punct de vedere comercialși pentru a-șiîmbunătăți nivelul de înțelegere în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală. Atelierele de lucru sunt pilotate cu un grup inițial de echipe de cercetare, înainte ca acestea să fie luate în considerare pentru o implementare mai amplă în cadrul Programului de Valorificare a Cercetării al Băncii Mondiale. Participanții selectați în cadrul atelierelor de lucru pot fi luați în considerare în viitor pentru a primi sprijin suplimentar prin intermediul PVC, sub forma unei instruiri etapizate, în vederea îmbunătățiri ipotențialului de comercializare al cercetării acestora.

„Am fost impresionați de interesul manifestat de către participanți în ceea ce privește temele seminarului și de participarea activă a acestora” a declarat Andrea Dall’Olio, Economist Senior in cadrul Bancii Mondiale. „Acest aspect confirmă nevoia de a consolida legăturile dintre universități și industrie, ca și modalitate de a îmbunătăți productivitatea agetilor economici prin inovație, cât și ca instrument prin care să fie identificată finanțarea privată în domeniul cercetării.”

Proiectul Băncii Mondiale este finanțat de către Direcția Generală pentru Politică Regională și Urbană din cadrul Comisiei Europene (DG REGIO) și este implementat în parteneriat cu Agențiile de Dezvoltare Regională Nord-Est și Nord-Vest, și Autoritatea de Management a Programului Operațional Regional (AMPOR) din cadrul Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Formatul atelierelor de lucru a fost modelat pe baza programului „Innovation-Corps” al National Science Foundation din SUA, si obiectivul acestora a fost de a-i ajuta pe cercetători să determine oportunitatea de comercializare pentru cercetările acestora.

 „Suntem foarte bucuroși să lucrăm alăturide Banca Mondială pentru a sprijini echipelede cercetare din cadrul universităților să gândească din perspectiva clienților acestorași să dezvolte o propunere formulată pentru comercializarea cercetării acestora.” a declarat Todd Morrill, Director Departament, National Science Foundation pentru Oficiul „Innovation Corps” al Bay area (San Francisco) , Lector la Universitatea California Berkeley, Școala de Inginerie și Școala de Afaceri Haas. „Chiar și în SUA, cercetătorii se confruntă cu provocarea de a dezvolta un model de afaceri viabil. Acesta este motivul pentru care cursul realizat la Iași și Cluj-Napoca are potențialul de a sprijini inovatorii să își introducă produsul pe piață, sustinand la rândul lui crearea de locuri de munca de valoareridicată.”a adăugat expertul.

Banca Mondială și-a deschis biroul din România în 1991. De atunci, Banca a asigurat peste 12,6 miliarde USD în împrumuturi, garanțiiși granturi în toate sectoarele economice ale României. Portofoliul actual al Băncii include împrumuturi pentru investiții, activități analiticeșiasistență tehnică pentru a sprijini prioritățile de reformă ale României. În 2016, Grupul Banca Mondială și România au sărbătorit 25 de ani de parteneriat continuu în sprijinirea reducerii sărăciei șicreșterii inclusive.