Profesoarele, în activitate până la 68 de ani

Sharing is caring!

Cadrele didactice femei vor putea rămâne în activitate până la vârsta de 68 de ani dacă doresc acest lucru şi îndeplinesc condiţiile legale.

Ministrul educaţiei a modificat normele în domeniu, care permiteau până acum ca profesoarele să poată rămâne la catedră până la vârsta de 65 de ani, ceea ce reprezenta deja o prelungire cu trei ani a activităţii după vârsta standard de pensionare.

Conform Metodologiei privind mobilitatea personalului didactic, măsura se poate aplica profesorilor care au gradul didactic sau titlul ştiinţific de doctor, competenţă profesională deosebită, fără sancţiuni în ultimii cinci ani.

shares