Primaria Miroslava a depus o cerere de finantare prin PNRR pentru extinderea sistemului de canalizare pe strazile publice

foto_Miroslava

Primaria Miroslava a depus în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Componenta 1 „Managementul apei” o cerere de finanțare în valoare de aproximativ 88 milioane de lei. Fondurile vor fi utilizate pentru extinderea sistemului de canalizare pe străzile publice care nu au fost incluse în proiectele de acest gen finanțate prin intermediul Programului Operațional Infrastructură Mare și al Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”.

„Este cel mai mare proiect de investiții din istoria Comunei Miroslava. Fondurile vor fi utilizate pentru extinderea sistemului de canalizare pe 123 de străzi publice din toate satele comunei. Prin intermediul celor trei proiecte reușim să rezolvăm o mare problemă. Practic, în aproximativ trei ani vor fi echipate cu această utilitate toate străzile publice din comună”, a spus Dan Nita, primarul comunei Miroslava.

➡️ Prevederi importante ale Ghidului de finanțare

Ghidul de finanțare pentru proiectele finanțate prin Componenta 1 „Managementul apei” din cadrul PNRR prevede că:

– alocarea financiară totală acordată pentru extinderea rețelelor de distribuție apă și a rețelelor de canalizare în aglomerările mai mari de 2.000 de locuitori echivalenți este de 780.000.000 euro, echivalentul a 3.837.210.000 lei;

– valoarea maximă eligibilă a unui proiect de extindere a rețelelor de apă uzată este de 15.000.000 euro (fără TVA), echivalent a 73.792.500 lei, și corespunde unui cost unitar de 218.400 euro/kilometru, echivalent a 1.074.418,80 lei/kilometru (fără TVA);

– cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanțării;

– indiferent de momentul depunerii tuturor documentelor aferente contractării, toate procedurile de achiziții trebuie finalizate (contracte de achiziție semnate) până la sfârșitul anului 2023.

💶 Finanțări pentru canalizare inclusiv prin POIM și Programul „Anghel Saligny”

Un alt proiect major de extindere a sistemului de canalizare din comună este finanțat prin intermediul Programul Operațional Infrastructură Mare, fiind implementat de ApaVital. Lucrările au fost demarate în luna iunie, vizează satele Balciu, Horpaz, Miroslava și Valea Adâncă și sunt incluse în lotul II pentru extinderea sistemului de apă și canalizare în Zona Metropolitană a Municipiului Iași – Zona Sud.

În urma licitației organizate, constructor a fost desemnat SC Casrep SRL, având ca subcontractori SC UT4FB Control SRL, SC Rekainstal Shop SRL și SC Foraj Dacia MBM SRL. Valoarea contractului este de 33,8 milioane lei, durata de execuție fiind de 20 de luni de la ordinul de începere a lucrărilor. În total vor fi realizați 23.189 metri de rețea de canalizare, 15 stații de pompare, 931 de racorduri și 7.229 metri de conducte de refulare ape uzate.

Totodată, la mijlocul lunii august, primăria a câștigat o finanțare de 38 milioane lei în vederea extinderii rețelei de canalizare. Fondurile sunt asigurate prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, cererea de finanțare fiind depusă în noiembrie 2021. Lucrările se vor desfășura în satele Găureni, Miroslava, Uricani, Valea Adâncă, Valea Ursului și Vorovești, urmând a fi realizate în 24 de luni. La final vor fi realizați 31.205 metri de rețea de canalizare gravitațională, 5.353 metri de conducte de refulare și 13 stații de pompare ape uzate.

Cele trei proiecte de extindere a sistemului de canalizare vor fi de durată și vor presupune inclusiv devieri de circulație și racordări ale proprietăților. Primăria Comunei Miroslava roagă insistent locatarii de pe străzile incluse în cadrul proiectelor menționate să realizeze cât mai repede racordarea proprietăților la celelalte sisteme de utilități, adică apă potabilă, gaze naturale și energie electrică. Carosabilul va fi adus la forma inițială doar după finalizarea lucrărilor privind utilitățile ale tuturor proprietăților de pe respectivele străzi. Reamintim faptul că legislația în vigoare nu permite primăriei să efectueze investiții pe străzile private.

PNRR: Trei proiecte aprobate, al patrulea în evaluare

Primăria nu este la primul proiect depus în cadrul PNRR. Astfel, administrația publică locală a depus și câștigat finanțare pentru trei proiecte. Acestea au fost depuse pe Componenta 10 – Fondul Local din cadrul Programului, valoarea totală a celor trei investiții propuse este de 2,7 milioane lei (maximul finanțării pe care putea să o solicite comuna noastră). Ele vizează achiziționarea de microbuze electrice pentru dotarea serviciului de transport public local în comună, digitalizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și urbanism, respectiv realizarea unui sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public (sisteme inteligente de management urban/local).

Totodată, reprezentanții primăriei au depus un proiect de înființare a unui centru de colectare prin aport voluntar (CAV) a deșeurilor. Valoarea totală a investiției este estimată la 3,83 milioane lei (fără TVA). CAV Miroslava va deservi întreaga comună și va asigura colectarea separată a deșeurilor care nu pot fi colectate în sistem „door-to-door”, respectiv deșeuri reciclabile și biodeșeuri care nu pot fi colectate în pubelele individuale, precum și fluxurile speciale de deșeuri (deșeuri voluminoase, deșeuri textile, deșeuri din lemn, mobilier, deșeuri din anvelope, deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii uzate, deșeuri periculoase, deșeuri de cadavre animale, deșeuri de gradină, deșeuri din construcții și demolări).

Obiectivul urmează a fi implementat în aproximativ doi ani și va fi construit pe un teren cu o suprafață de 2.419,2 metri pătrați, situat în extravilanul satului Valea Adâncă (zona padocului). Amplasamentul se încadrează în criteriile legale privind distanța, precum și celelalte prevederi ale Ordinului Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare.

Cele mai importante proiecte finanțate prin fonduri nerambursabile și derulate până în anul 2022 de Primăria Comunei Miroslava

1. Centrala fotovoltaică Ciurbești

Sursă: Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice

Valoare: 26,57 milioane lei

2. Proiect integrat (Înființare sistem de canalizare menajeră în Comuna Miroslava + Alimentare cu apă potabilă în Comuna Miroslava + Modernizare prin asfaltare DC39 + Reabilitare clădire existentă pentru înființarea unui centru de zi pentru copii + Dotare Cămin Cultural Miroslava)

Sursă: Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală

Valoare: 14,04 milioane lei

3. Extindere și modernizare Școala Gimnazială „Colonel Constantin Langa” Miroslava

Sursă: Programul Național de Dezvoltare Locală II

Valoare: 11,07 milioane lei

4. Înființare rețea de colectare ape uzate în satele Proselnici, Cornești și Dancaș

Sursă: Programul Național de Dezvoltare Locală II

Valoare: 10,55 milioane lei

5. Extindere infrastructură de apă uzată în localitățile Găureni, Uricani, Brătuleni, Vorovești, Valea Ursului și Ciurbești

Sursă: Programul Național de Dezvoltare Rurală

Valoare: 10,24 milioane lei