Primăria Iași va acorda un ajutor de 500 de lei mamelor cu venituri mici

bebelus

Primăria Municipiului Iași, prin Direcția de Asistență Socială, va oferi ajutoare de urgență în bani mamelor cu venituri reduse și mamelor minore. Valoarea ajutorului este de 500 lei.

Acordarea se va face pentru mamele minore sau mamele din familii cu domiciliul în Municipiul Iași, având venitul net pe membru de familie cel mult egal cu 50% din salariul minim pe economie în plată (1.150 lei), o singură dată, în termen de șase luni de la nașterea copilului.

Solicitanții vor depune cerere însoțită de documente doveditoare: acte de identitate pentru toți membrii familiei; acte privind venitul familiei (adeverințe privind venitul net încasat, inclusiv prime bonuri de masă, alte bonificații, cupoane de pensie, cupoane privind indemnizațiile sociale etc.); alte acte justificative după caz.

Calculul venitului se face conform art. 8, alin. (1) din Legea nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat, și pot exista anumite venituri care nu vor fi luate în calcul. Plata acestui ajutor se va face prin casieria Direcției de Asistență Socială Iași sau prin virament într-un cont bancar. Ajutoarele se vor acorda în limita fondurilor alocate, în ordinea depunerii solicitării.