Primăria Iași a publicat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general pe anul 2022

271985331_299650325523397_2690762470258649262_n

Municipalitatea a făcut public proiectul de hotărâre de Consiliu Local privind aprobarea bugetului general pe anul 2022. Documentul se află în dezbatere publică timp de 15 zile de la afișarea sa în data de 13 ianuarie 2022.

Bugetul general are o valoare totală de circa 1,9 miliarde de lei, suma provenind din bugetul local (1,5 miliarde de lei) și bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (400 de milioane de lei).

Circa 878 de milioane de lei vor fi alocate pentru secțiunea de funcționare a bugetului local, urmând ca secțiunea de dezvoltare să aibă prevăzute 600 de milioane de lei.

În ceea ce privește bugetul local, veniturile totale estimate de către municipalitate pentru anul în curs se cifrează la suma de 1,4 miliarde de lei, cele mai importante surse atrase fiind cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit (505 milioane de lei), impozitele și taxele pe proprietate (90 de milioane de lei), sumele defalcate din TVA (151 milioane de lei), vânzări de bunuri și servicii (99,5 milioane de lei) etc.

La acestea se adaugă subvențiile de la bugetul de stat, în valoare de 127 milioane de lei, din care 84,9 milioane de lei fiind alocate pentru susținerea derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente perioadei de programare 2014 – 2020. De altfel, nu mai puțin de 373 de milioane de lei sunt prevăzute drept sume primite de la Uniunea Europeană / alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014 – 2020.

Totalul cheltuielilor bugetului local pe anul 2022 se ridică la circa 1,478 de miliarde de lei, sume importante fiind alocate susținerii sistemului de învățământ (146 de milioane de lei), sistemului de sănătate (63,9 milioane de lei) etc.

Pentru informaţii suplimentare cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general pe anul 2022 , ieșenii sunt rugați să contacteze Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni – Biroul de Relaţii cu Publicul – ghişeul 6.Prezentul proiect de buget va suporta modificări ca urmare a propunerilor ce vor fi făcute, cât şi a comunicărilor ce vor fi primite pentru sume defalcate din TVA pentru finanţarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, particular și confesional, pentru finanțarea burselor, sume ce vor fi transmise de către Direcția de Finanțe Publice Iași după aprobarea costului standard/elev aferent anului 2022.

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare pot fi remise Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni – Biroul de Relaţii cu Publicul – ghişeul 6 (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 11, Iaşi, 700064), luni, marți, miercuri şi vineri între orele 8.30 și 16.30, joi între orele 8.30 și 18.30, iar pe e-mail la adresa informatii@primaria-iasi.ro.