Primăria Iași a început distribuirea pachetelor cu alimente persoanelor defavorizate

pachet

Astăzi, 21 noiembrie 2022, Primăria Municipiului Iaşi, prin Direcţia de Asistenţă Socială, a început distribuirea pachetelor de alimente oferite prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD, pe o perioadă de maxim 45 de zile calendaristice.

Beneficiarii programului vor fi:

a) familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

b) familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) persoanele/familiile aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, persoane dependente, definite conform prezentei ordonanţe de urgenţă, şi în alte situaţii asemănătoare stabilite prin anchetele sociale şi care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate, precum şi persoanele care locuiesc în aşezările informale.

Persoanele sau familiile nominalizate la punctul (c), care doresc acest ajutor, vor trebui să depună la Direcția de Asistență Socială Iași o cerere scrisă, însoțită de documente justificative. Solicitanții vor primi acest ajutor după cele 45 de zile aferente distribuției beneficiarilor de pe listele inițiale și doar în măsura în care sunt pachete disponibile.

Pachetul cu alimente va conține următoarele produse:

• Făină albă de grâu (5 pungi de 1 kg)

• Mălai (4 pungi de 1 kg)

• Paste făinoase (2 pungi de 400g)

• Ulei (4 sticle de 1 litru)

• Zahăr (2 pungi de 1kg)

• Orez (4 pungi de 1kg)

• Conservă carne de vită (5 cutii metalice de 300g)

• Conservă carne de porc (3 cutii metalice de 300g)

• Conservă pate de porc (5 cutii metalice de 200g)

• Compot de fructe (2 borcane de 720ml)

• Gem de fructe (1 borcan de 360g)

• Gem de fructe dietetic (1 borcan de 360g)

Termen de distribuție (se va respecta ordinea prezentării):

– Pentru listele inițiale (respectiv beneficiarii de venit minim garantat și/sau de alocație pentru susținerea familiei): 45 de zile calendaristice de la data primirii pachetelor.

– Pentru listele suplimentare (respectiv beneficiarii în situații critice de viață ori persoane dependente): 15 zile calendaristice de la data finalizării distribuției listelor inițiale).

Documente necesare:

Pentru beneficiarii de venit minim garantat sau alocație pentru susținerea familiei eliberarea pachetelor se va face pe baza documentului de identitate în original titularului beneficiului acordat, pe baza listelor întocmite de aparatul de specialitate a Primarului, pentru persoanele/familiile pentru care sunt întrunite condițiile de acordare.

Pentru beneficiarii de pe listele suplimentare sunt necesare:

– cererea beneficiarului sau sesizarea primită de la o terță persoană;

– certificatul de încadrare în grad de handicap;

– ancheta socială efectuată de personalul specializat, care să ateste starea de vulnerabilitate în care solicitantul se află.

Atenție:

Persoanele care se încadrează în mai multe categorii dintre cele prevăzute la alin. (1) beneficiază de pachetele cu alimente şi produsele de igienă aferente unei singure categorii din care fac parte la data acordării ajutoarelor alimentare şi/sau asistenţei materiale de bază.

Persoanele care la data distribuţiei ajutoarelor alimentare aparţin categoriilor de la a) sau b), dar nu figurează pe listele iniţiale, vor fi adăugate de autorităţile executive ale autorităţilor publice locale pe aceste liste.

Primesc ajutoare alimentare în cadrul POAD toţi membrii familiilor prevăzute la lit. a), b), conform prevederilor legale a legislației specifice acordării acestora.

Pentru persoanele nedeplasabile, la sesizarea unui membru al familiei sau a unei terţe persoane, se va asigura livrarea ajutoarelor la domiciliu

Acordarea de sprijin persoanelor aflate temporar în situaţii critice de viaţă se va realiza numai în cazul în care există stocuri de alimente după epuizarea distribuirii pentru categoriile anterioare acesteia, prevăzute la lit. a) şi b).

Nu primesc ajutoare alimentare sau pachete de igienă persoanele care:

– se află în perioada de satisfacere a stagiului militar;

– execută pedepse privative de libertate;

– au domiciliul sau reşedinţa în străinătate;

– beneficiază de îngrijire în servicii sociale în regim rezidenţial, publice sau private;

– moștenitorii persoanelor decedate.