Primăria Galaţi pregăteşte o nouă sesiune de primire a cererilor pentru locuinţe ANL

Consiliul Local Galaţi are pe ordinea de zi a şedinţei de maine, un proiect de hotărâre prin care se propune aprobarea organizării unei sesiuni pentru depunerea cererilor, pentru stabilirea listei de priorităţi, în vederea repartizării unor locuinţe pentru tineri, construite prin ANL.

Astfel, se doreşte ca în perioada 01 septembrie – 31 octombrie 2023, să fie organizată sesiunea pentru depunerea cererilor, însoţite de actele justificative, de către tinerii până în 35 de ani care doresc să închirieze o locuinţă ANL.

Monitorul de Galaţi vă prezintă OPISUL ACTELOR NECESARE pentru solicitarea unei locuinţe, pentru tineri cu vârsta sub 35 de ani, destinate închirierii prin ANL:

 1. Cerere tip adresată Primarului.
 2. Acte de stare civilă:
  2.1. Actul de naştere şi de identitate al solicitantului (titularului);
  2.2. Actele de identitate şi stare civilă ale membrilor familiei solicitantului – soţ/soţie, copii (acte de identitate, certificate de naştere, certificat de căsătorie);
  2.3. Actele de identitate şi stare civilă ale celorlalte persoane care gospodăresc împreună cu solicitantul în aceeaşi locuinţă (acte de identitate, certificate de naştere, certificate de căsătorie).
 3. Condiţii de locuit:
  3.1. Documentele care atestă condiţiile de locuit ale solicitantului (soţ/soţie) conform domiciliului/reşedinţei din actul de identitate (contract de închiriere, contract de vânzare-cumpărare, releveul imobilului);
  3.2. Adeverinţă de la asociaţia de locatari din care să rezulte numărul membrilor şi numele acestora, care gospodăresc împreună cu solicitantul în aceeaşi locuinţă.
 4. Studii:
 • Actele de studii ale solicitantului (certificate, diplome de absolvire, licenţe).
 1. Starea de sănătate:
 • Certificate medicale eliberate de instituţii medicale în conformitate cu dispoziţiile prevăzute de ANEXA 2 din O.G. nr. 40/1999, actualizată, care să ateste boli grave ale solicitantului sau a unor membri aflaţi în întreţinere. Aceste certificate medicale trebuie semnate de medicul de specialitate şi de conducătorul instituţiei medicale emitente.
 1. Declaraţii notariale:
 • Declaraţii notariale (titular + membrii familiei acestuia: soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia), date pe propria răspundere, din care să rezulte faptul că după 01.01.1990 nu au dobândit şi nu au înstrăinat nici o locuinţă proprietate personală sau din fondul locativ de stat şi că nu au fost/nu sunt beneficiarii altei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, în municipiul Galaţi.
 1. Locul de muncă:
 • Adeverinţă sau acte doveditoare conform prevederilor legale privind venitul net lunar pe ultimele 12 luni, realizat de titular + membrii familiei acestuia: soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia. Persoanele care nu au realizat venituri pe parcursul celor 12 luni vor prezenta declaraţie autentificată la notar din care să rezulte că nu au beneficiat de nici un venit;
 • Contractul individual de muncă al titularului de dosar, certificată pentru conformitate de către emitent, din care să rezulte că îşi desfăşoară activitatea în municipiul Galaţi.
 1. Certificat de atestare fiscală soţ/soţie eliberat de Direcţia de Taxe, Impozite şi alte Venituri locale din care să rezulte că nu figuraţi cu debite la bugetul local.
 2. Situaţii sociale cu caracter deosebit:
 • Documente care să ateste situaţii locative sau sociale deosebite pentru:
  9.1. tineri proveniţi din case de ocrotire socială şi care au împlinit 18 ani;
  9.2. tineri care au adoptat copii sau adoptă copii;
  9.3. tineri evacuaţi din case naţionalizate.

! Cererile vor fi depuse la Registratura municipiului Galaţi, cu sediul în strada Domnească, nr. 54, sau transmise prin e-mail, pe adresa sesizari@primariagalati.ro.

sursa monitoruldegalati.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *