Precizari ale Primariei fata de criza de locuri din crese

foto_Cresa

În legătură cu sesizările și reclamațiile făcute de unii părinți în ceea ce privește înscrierile făcute în această perioadă la creșele din municipiu, conducerea Primăriei Municipiului Iași face o serie de precizări necesare pentru corecta informare a opiniei publice.

Încă din 2015, de la preluarea mandatului de primar interimar, investițiile în modernizarea, extinderea și dotarea creșelor, precum și în crearea de noi locuri pentru copii au constituit a prioritate a primarului Mihai Chirica, în cadrul preocupării fundamentale pentru educație. Ca urmare, fondurile alocate din bugetul local de Primăria Municipiului Iași pentru Direcția Creșe, atât pentru investiții în modernizarea, extinderea și dotarea spațiilor, cât și pentru salarizarea personalului, au crescut constant. Astfel, dacă în 2015 bugetul total alocat Direcției Creșe (incluzând cheltuieli de personal, materiale și de capital) a fost de 5,4 milioane lei, în 2019 fondurile alocate au urcat până la 11 milioane lei.

Trebuie subliniat încă de la început că, în ciuda eforturilor considerabile, Municipiul Iași se confruntă în continuare cu un deficit de locuri disponibile în creșe în raport cu numărul de cereri. Situația persistă de dinainte de 2015 și, în ciuda creării de noi locuri pentru copii, deficitul a fost menținut în ultimii ani pe fondul creșterii populației Iașului, a întineririi populației și a sporului demografic pozitiv.

În prezent, Direcția Creșe gestionează 11 creșe, cu o capacitate de 39 de grupe, respectiv 975 de locuri pentru copii. În actuala perioadă de înscrieri, pentru anul 2019 – 2020 Direcția Creșe a primit 913 de solicitări de înscriere, numărul de locuri disponibile fiind însă de circa 325.

Situația înscrierilor din această perioadă a fost îngreunată din cauza lucrărilor de modernizare și extindere a creșelor nr. 1 și nr. 10, lucrări în valoare de 2,9 milioane lei, fără TVA. Începerea lucrărilor la cele două creșe a făcut ca înscrierile în grupele mici ale acestora, cele destinate beneficiarilor noi, să fie blocate, unitățile urmând să funcționeze până la finalizarea lucrărilor doar cu grupele deja ocupate. Oricum, faptul că nu s-au mai înscris beneficiari noi în cele două creșe a creat un deficit suplimentar de circa 100 de locuri disponibile pentru înscriere.

În context, pentru a asigura spațiile necesare pentru continuarea activității creșelor nr. 1 și nr. 10, Primăria Municipiului Iași a preluat în administrare proprie Hotelul Municipal. În acesta municipalitatea face în prezent lucrări de igienizare, modernizare și amenajare a unor spații adecvate pentru continuarea activității celor două creșe, numărul locurilor pentru copii astfel amenajate fiind de circa 105.

După finalizarea modernizării și extinderii creșelor nr. 1 și 10, estimată peste un an, Hotelul Municipal își va păstra destinația de creșă. Luând în calcul că cele două creșe vor primi atunci din nou înscrieri la grupele mici, adică în jur de 100 de beneficiari, pentru anul 2020 – 2021 vor fi disponibile cu circa 200 de locuri de înscriere mai mult decât în prezent.

În paralel, Primăria Municipiului Iași face demersuri pentru identificarea altor spații care pot fi amenajate drept creșe, precum și a unor terenuri pe care să poată fi construite creșe noi. Municipalitatea lucrează la un proiect – tip de creșă, care să poată fi construit rapid în zonele disponibile identificate, prioritate având cartierele în care nu există creșe în prezent.

În ceea ce privește introducerea criteriului de proximitate printre cele de departajare la înscrierile în creșe, acesta este un criteriu firesc și necesar, fiind folosit și în învățământul preșcolar și cel primar. Criteriul de proximitate are menirea de a menține copiii în creșe cât mai aproape de cartierul în care locuiesc și a fost introdus și ca urmare a faptului că există numeroase persoane care locuiesc în Zona Metropolitană, dar, folosind viza de flotant, ocupă locurile disponibile în creșele din municipiu. Corelat, Direcția Creșe a primit solicitări de înscrieri din partea unor părinți care îndeplinesc în mod real acest criteriu de proximitate, însă nu reușesc să își înscrie copiii în creșa cea mai apropiată, locurile fiind ocupate de persoane din alte zone ale orașului sau chiar din comunele limitrofe.

În concluzie, conducerea Primăriei Municipiului Iași este conștientă și profund preocupată de situația înscrierilor în creșele din oraș și va face în continuare eforturi pentru a rezolva cât mai multe dintre solicitările părinților.