Pod nou peste pârâul Tansa

poduri

Consilierii județeni au aprobat în ședința ordinară de miercuri, 23 noiembrie 2022, documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorii tehnico-economici pentru proiectul „Pod peste pârâul Tansa de pe DJ 246”.

Podul asigură continuitatea drumului ce face legătura între județul Vaslui și județul Neamț. Pe teritoriul județului Iași acesta traversează Tufeștii de Sus, Scânteia, Căuești, Scheia, Drăgușeni, Ipatele, Cuza Vodă, Tungujei, Țibănești, Jigareni, Suhuleț, Tansa și Dagâța.

Ultimele lucrări de reparații capitale au fost realizate în 1965. Podul nu asigura gabarit pentru 2 benzi de circulație rutieră și nu este prevăzut cu trotuare, acesta fiind un pericol atât pentru circulația auto, cât și pentru cea pietonală. Podul a fost construit în anul 1965 la clasa I de încărcare (convoi A13 și S60) și nu a fost consolidat sau modernizat, având o vechime în exploatare de 57 de ani, ceea ce înseamnă că durata normală de exploatare este expirată. Degradările de la boltă, apărute și la alte lucrări din zidărie de piatră, au fost cauzate, în principal, de infiltrațiile, decalcifierea mortarului de la zidărie și a fenomenului de îngheț-dezgheț.

Lucrările vor cuprinde demolarea podului existent, realizarea suprastructurii cu grinzi prefabricate din beton armat, pentru asigurarea unei părți carosabile pentru două sensuri de circulație și două trotuare pietonale de 1.50 m, realizarea rampelor de acces la pod pe o lungime de minim 25 de metri de la capetele podului și amenajarea albiei (degajarea și calibrarea acesteia) sub pod, în amonte și în aval.