Platformă PSI și drum de handling la Aeroport

286376979_380403674119702_2027728970932650958_n-1536x1024

Plenul CJ a aprobat la ședința ordinară din luna iunie Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici în vederea realizării platformei remiză PSI și a drumului de handling la RA Aeroportul Iași.

În situația actuală pentru accesul echipamentelor de serviciu destinate atât mentenanței suprafețelor de
mișcare, serviciului de handling cât și intervențiilor de urgență P.S.I., la suprafețele de mișcare din zona de operațiuni aeronautice se utilizează o platformă neamenajată, degradată, cu o pietruire contaminată
cu pământ și fără o sistematizare corespunzatoare pentru scurgerea apelor pluviale.

Prin realizarea unei platfome și a unui drum de serviciu noi, se elimină transportarea
pietrișului prin pneurile echipamentelor de serviciu către suprafețele de mișcare și apariția corpurilor străine, nepemise, clasificate ca FOD(foreign object debris), ce prezintă un risc pentru siguranța aeronautică.

Noile zone amenajate vor fi sistematizate și dotate corespunzător astfel încât să poată prelua, colecta și
descărca eficient apele pluviale uzate, încărcate cu diferite substanțe provenite atât din scurgeri accidentale de uleiuri sau combustibil de la echipamentele de serviciu cât și din degivrarea în sezonul friguros a acestor suprafețe.