Planul urbanistic pentru Parcul Industrial Holboca a fost scos la licitație

holboca

Consiliul Județean a scos la licitație contractul de achiziţie publică de servicii de proiectare faza Plan Urbanistic Zonal (PUZ) – obiectiv de investiții Parc Industrial Holboca.

Valoarea estimată a contractului este de 159.663,86 lei fără TVA.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 12 ianuarie 2022, ora 15:00.