Peste 80 de elevi ieșeni vor învăța o meserie în sistemul de educație dual

foto_studenta

Primarul Municipiului Iași, Mihai Chirica, a semnat documentele necesare implementării, din această toamnă, în premieră pentru zona Moldovei, a sistemului de învățământ dual.

Astfel, la solicitarea unor agenți economici, în trei colegii tehnice din Municipiul Iași vor fi formate clase de elevi care se vor pregăti în sistem dual pentru meserii foarte solicitate pe piață.
La Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” va fi înființată o clasă de 28 de elevi în domeniul de pregătire profesională Construcții, instalații și lucrări publice. La finalul celor trei ani de studiu și de practică, 14 dintre acești elevi vor dobândi calificarea profesională dulgher-tâmplar- parchetar, iar alți 14 vor avea calificarea fierar – betonist – montator prefabricate.

Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza” va colabora cu două companii. Astfel, 21 de elevi se vor pregăti în domeniul Mecanică, calificarea profesională lăcătuș construcții metalice și utilaj Alți 12 elevi vor fi pregătiți în domeniul Mecanică, calificarea profesională operator la mașini cu comandă numerică.

Colegiul Tehnic de Transporturi și Construcții a încheiat un protocol de colaborare cu două companii,pentru pregătirea a 22 de elevi în domeniul Construcții, instalații și lucrări publice. 11 dintre aceștia vor dobândi calificarea profesională dulgher – tâmplar – parchetar, iar alți 11 se vor califica în meseria de fierar – betonist – montator prefabricate.

În esență, învățământul profesional și tehnic dual asigură oportunități sporite de educație și formare profesională pe baza unui contract de parteneriat încheiat între agenți economici, unități de învățământ, elevi și unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află instituția școlară. Astfel, pe lângă pregătirea teoretică și componenta de pregătire practică din modulele de specialitate asigurate de către școală, operatorii economici vor asigura pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice, precum și alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor.