Peste 63 mc de lemne confiscate de Garda Forestiera Suceava in localitatea ieseana Focuri

garda forestiera

Urmare a informațiilor deținute la nivelul Gărzii Forestiere Suceava cu privire la încălcări ale regimului silvic în ceea ce privește comercializarea materialelor lemnoase, cu sprijinul personalului din cadrul I.P.J. Iași – Serviciul de Ordine Publică, a fost efectuat un control de specialitate la un operator economic deținător al unui punct de lucru în localitatea Focuri, județul Iași.

În urma inventarierii materialelor lemnoase identificate în incinta punctului de lucru și comparării stocurilor faptice cu stocurile scriptice declarate în SUMAL 2.0, s-a constatat o lipsă nejustificată în gestiune care totalizează un volum de 63,33 mc materiale lemnoase.

Față de cele constatate, echipa de control a dispus sancționarea contravențională a operatorului economic în cauză cu amendă de 10000 lei și ca măsură complementară s-a procedat la confiscarea valorică a cantității de 63,33 mc materiale lemnoase mc, o valoare de peste 16109 lei.