Peste 40 de proiecte de hotărâre vor fi dezbătute de consilierii județeni în ședința de săptămâna viitoare

Consiliul-Judetean-CJ-Iasi

Consilierii județeni se vor întâlni miercuri, 23 noiembrie, începând cu ora 10, în ședință ordinară. Pe ordinea de zi vor fi peste 40 de proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără:

– aprobarea creditelor de angajament și a creditelor bugetare pentru anul 2023 în cadrul obiectivelor de investiții “Extinderea structurii spațiilor medicale ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Sfânta Maria” Iași” necesare realizării documentației tehnico-economice pe faze de proiectare (Etapa I + Etapa II), care se va realiza ca acțiune multianuală.

– aprobarea creditului de angajament și a creditului bugetar pentru obiectivul de investiții “PARC INDUSTRIAL HOLBOCA – Servicii proiectare, faza PUZ, care se va realiza ca acțiune multianuală”.

– încheierea Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Inspectoratul Școlar Județean Iași, pentru realizarea în parteneriat a evenimentului “Gala Excelenței în Educație”, ediția a IX-a, în data de 15 decembrie 2022.

– aprobarea unui credit de angajament pentru anul 2022 în valoare de 3.957,60 mii lei pentru obiectivul de investiție “Consolidare, reabilitare și refuncționalizare Pavilion Administrativ, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sfânta Parascheva” Iași”.

– aprobarea Studiului de prefezabilitate pentru obiectivul de investiții “Extinderea structurii spațiilor medicale ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Sfânta Maria” Iași”.

– Proiect de hotărâre privind tarifele de închiriere pentru spațiile și terenurile aflate în domeniul public al Județului Iași – Consiliul Județean Iași, pentru anul 2023.

– aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții “POD PESTE PÂRÂUL TANSA DE PE DJ 246, LA KM 70+824”.

– aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “CONSTRUIRE PLATFORMĂ IMPERMEABILĂ PENTRU DEPOZITAREA TEMPORARĂ A DEJECȚIILOR PROVENITE DIN SECTORUL ZOOTEHNIC” la Unitatea Medico Socială Răducăneni.

– demararea procedurii de contractare de servicii sociale de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași pentru un număr de 32 persoane adulte cu dizabilități din CRRN Hârlău (4 loturi a câte 8 beneficiari), în Centre de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități – cod 8790 – CR-D-I, Caietul de sarcini și Modelul cadru – contract de servicii sociale aferente.

– aprobarea depunerii spre finanțare de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași a proiectului “Renovarea, accesibilizarea și dotarea Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități Sf. Maria Iași” în cadrului Planului Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), Componenta 13 – Reforme sociale, Investiția I.2. – Reabilitatea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități, ținta 395 – Servicii comunitare modernizate pentru persoanele cu dizabilități.

– aprobarea depunerii spre finanțare de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași a proiectului “Renovarea, accesibilizarea și dotarea Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități Galata Iași” în cadrului Planului Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), Componenta 13 – Reforme sociale, Investiția I.2. – Reabilitatea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități, ținta 395 – Servicii comunitare modernizate pentru persoanele cu dizabilități.