Peste 330.000 de fermieri au depus Cereri Unice de Plată

apia-adeveinte-agricultură-nva25f3wur2rmnyfjpb39unpdo4o7eh42yskt9sd1s

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că în cadrul Campaniei de primire a cererilor unice de plată pentru anului 2022, în perioada 1 martie – 1aprilie, s-au primit un număr de 331.398 cereri pentru o suprafață de 1.873.100,60 hectare.

Completarea Cererilor unice de plată se realizează accesând site-ul APIA www.apia.org.ro, respectiv link-ul aplicației IPA-Online http://lpis.apia.org.ro, iar descrierea amănunțită a utilizării aplicației se găsește în ghidul de utilizare al acesteia care poate fi accesat prin butonul Asistență.

Reamintim fermierilor că se va completa o singură Cerere Unică de Plată, chiar dacă se utilizează suprafețe de teren în diferite localități sau județe. De asemenea, începând din acest an fermierii pot semna cererea de plată folosind semnătura electronică.

Documentele care se atașează la dosarul Cereriiunice de plată și modificărileaduseacesteia (copie CI/BI/pașaport/certificat de înregistrare la ONRC/ certificat de înregistrare fiscală, dovadă cont bancar activ) se transmit prin mijloace electronice, către Centrele județene și locale ale APIA de care aparțin fermierii.

Informațiileb detaliate pentru accesareafiecăreischeme de plată/măsuri de sprijin, hărțile și listele cu UAT-urileeligibile pentru măsurile de dezvoltarerurală, dar și ghidurile adresate fermierilor, pot fi consultate pe site-ul Agenției.

Înconformitate cu prevederile OMADR nr.46/25.02.2022 privindaprobareaformularului – tip al cererii unice de plată pentru anul 2022, Campania de depunere a Cererilor Unice de Plată se va încheia la data de 16 mai 2022.

În Anexă poate fi consultatăsituațiadepuneriicererilorunice de plată pentru Campania 2022, structurată pe fiecare județ, număr de fermieri și suprafața solicitată la plată.