Peste 300 de ieșeni au trimis cereri pentru acordarea ajutoarelor privind încălzirea locuinței

calorifer-caldura

Din data de 1 octombrie 2020, Primăria Municipiului Iaşi, prin Direcţia de Asistenţă Socială, a început acţiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea ajutoarelor privind încălzirea locuinţei.

Până în acest moment au fost primite:• 160 de cereri pentru acordarea ajutorului privind încălzirea locuinței cu energie termică• 82 de cereri pentru ajutorul acordat în cazul încălzirii locuinței cu gaz metan• 9 cereri pentru ajutorarea celor care folosesc energia electrică pentru încălzirea locuinței• 118 de cereri pentru sprijinirea celor care încălzesc locuința cu lemne sau combustibili solizi.

Reamintim că, pentru a beneficia de sprijin pentru acoperirea cheltuielilor privind încălzirea locuinței, solicitanții trebuie să aibă venituri de maxim 786 de lei pe membru de familie sau de maxim 1.082 de lei în cazul persoanelor singure.Compensaţia se acordă prin acoperirea unui procent din consumul real de agent termic, nu mai mult de consumul lunar efectiv, în funcţie de venitul mediu pe membru de familie sau persoană singură.

Pentru acordarea ajutoarelor de încălzirea locuinţei cu gaz metan, energie electrică, lemne sau combustibili solizi, veniturile maxime nu trebuie să depășească 750 lei pe membru de familie.

Compensaţia este o sumă fixă, în funcţie de venitul mediu pe membru de familie sau persoană singură, dar nu mai mult de consumul lunar efectiv.În afară de procentele stabilite pentru ajutoarele, din bugetul de stat, prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 435/2011, privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei familiilor şi persoanelor singure domiciliate în Municipiul Iaşi, au fost stabilite procente suplimentare acordate, pe tranşe de venituri, din bugetul local, în limita maximă admisă ca venit net/membru de familie pentru persoana singură, iar pentru familii s-a mărit plafonul de acordare până la limita de 1000 lei/membru de familie, procentul stabilit drept compensare procentuală fiind de 15% din suma datorată pentru agentul termic consumat pentru încălzirea locuinţei.