Peste 20 de posturi au fost scoase la concurs la Spitalul de Boli Infectioase si Spitalul de Neurochirurgie

neurochirurgie

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Parascheva” angajează șapte asistenți medicali generaliști debutanți și 5 îngrijitori curățenie. Concursul se va organiza conform umătorului calendar:
-19 februarie 2020, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor,
-26 februarie 2020, ora 10:00: proba scrisă,
-03 martie 2020, ora 10:00: interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs se pot obţine de la sediul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf.Parascheva” din Iaşi, str. Octav Botez, nr. 2.

Spitalul Clinic de Urgență ”Prof. Dr. N. Oblu” organizează concurs pentru ocuparea unui post de referent statistică economică, patru posturi de infirmieri, două pentru registratori medicali și doi brancadrieri.

Data limită până la care candidații pot depune dosarele de înscriere este 17 februarie. Proba scrisă va avea loc pe 26 februarie. Candidații admiși vor fi testați psihologic pe 2 martie 2020, iar două zile mai târziu, pe 4 martie vor susține proba practică și interviul.

Tematica și bibliografia de concurs vor fi afișate pe site-ul spitalului până pe data de 21 februarie 2020.

Pentru înscrierea la concurs, candidații au nevoie de următoarele documente: curriculum vitae, cererea de înscriere, copia actului de identitate, copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care certifică efectuarea unor specializări, carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care probează vechimea în muncă, cazierul judiciar, adeverință medicală.