Peste 1500 de locuri pentru admiterea la UȘAMV Iași (P)

Sharing is caring!

De astăzi, 15 iulie 2019, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la
Brad” din Iaşi (USAMV) oferă peste 1500 de locuri pentru admiterea în anul universtar 2019-2020, atât pentru studii de licență cât și pentru master.

Numărul total de locuri aprobat de către Ministerului Educației Naționale pentru absolvenții de liceu
este de 996, dintre care 691 locuri sunt de la buget (inclusiv pentru tinerii români de pretutindeni), iar 305 locuri sunt la taxă.

Important de precizat este faptul că 25 de locuri de la buget sunt prevăzute pentru absolvenții liceelor din mediul rural. Cele aproape 1000 de locuri finanțate de la bugetul de stat și cu taxă sunt pentru 17 programe de studiu la licență, existente la cele patru Facultăți: Agricultură, Horticultură, Zootehnie şi Medicină Veterinară.

Astfel, cei care se înscriu la Facultatea de Agricultură, pot opta pentru: Agricultură, Montanologie, Exploatarea mașinilor şi instalațiilor pentru agricultură şi industria alimentară, Ingineria și managementul afacerilor agricole, Tehnologia prelucrării produselor agricole, Protecția consumatorului şi a mediului sau Biologie; la Horticultură viitorii studenți se pot specializa în Horticultură, Peisagistică, Ingineria mediului sau Biotehnologii agricole (specializare nouă).

În cadrul Facultății de Zootehnie, candidații pot opta pentru specializările: Zootehnie, Piscicultură şi acvacultură, Inginerie şi management în alimentația publică şi agroturism, Controlul şi expertiza produselor alimentare, iar la Facultatea de Medicină Veterinară, studenții se pot înscrie la specializarea cu același nume, ce poate fi studiată în limba română sau în limba engleză.

Conform calendarului, începând de astăzi, și până pe 26 iulie 2019, va avea loc înscrierea candidaţilor
pentru admiterea la domeniile Agronomie, Horticultură, Zootehnie, Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală, Ingineria produselor alimentare, Ingineria mediului, Biotehnologii și Biologie.

Înscrierea candidaților la domeniul Medicină Veterinară va avea loc în perioada 15 – 25 iulie 2019, iar
testul grilă se va desfășura în data de 26 iulie 2019. Admiterea candidaţilor la USAMV din Iaşi, se face pe baza notelor obţinute la probele de Bacalaureat (Nota de la proba scrisă de Limba şi literatura română – 50%, Nota de la o altă probă scrisă, la alegerea candidatului – 50%), cu excepția domeniului Medicină veterinară. Admiterea candidaților la Facultatea de Medicină veterinară se face pe baza unui test grilă și a mediei la examenul de Bacalaureat.

La stabilirea mediei finale de admitere, rezultatul testului grilă va avea o pondere de 30 %, iar media de la Bacalaureat va avea o pondere de 70 %.

Și în acest an, USAMV Iași oferă posibilitatea candidaților de a se înscrie și on-line pe platforma
http://admitere.uaiasi.ro/, care este disponibilă celor ce doresc să utilizeze această facilitate. După afișarea rezultatelor, candidații care au obținut un loc la facultatea dorită trebuie să se prezinte la sediul USAMV Iași pentru procedura de înmatriculare.

Mai multe detalii, pe www.uaiasi.ro/admitere, https://www.facebook.com/uaiasi/.

shares