Peste 1000 de absolvenți de liceu din județul Iași vor participa la examenul de Bacalaureat 2022, sesiunea august-septembrie

scandal-bacalaureat-2019-petitie-elevi-1-1280x720

La nivelul județului Iași, în vederea susținerii probelor din cadrul celei de-a doua sesiuni a examenului de Bacalaureat, s-au înscris 1086 candidați, 731 din seria curentă și 355 din seriile anilor anteriori.

Pentru 5 absolvenți provenind din 4 școli ale județului Iași, Comisia Județeană de Bacalaureat a propus adaptarea procedurilor de susținere a examenului în vederea asigurării condițiilor de egalizare a șanselor.

Probele scrise se vor susține în 3 centre de examen organizate în municipiul Iași: Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza” Iași, Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Iași, Liceul Tehnologic de Transporturi și Construcții Iași.

Ca măsuri de adaptare la contextul pandemic și la modul în care acesta a influențat desfășurarea activităților didactice, programele de examen au fost modificate.

Absolvenții claselor a XII-a și a XIII-a vor susține prima probă, la limba și literatura română, pe 16 august. Pe 17 august este programată proba obligatorie a profilului, urmând ca pe 18 august să se desfășoare proba la alegere a profilului.

Înscrierile pentru această sesiune de examen au avut loc în perioada 18 – 25 iulie, iar în perioada 22-29 august candidații vor susține probele de verificare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, a competențelor digitale și a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională.

Afișarea primelor rezultate este prevăzută pentru data de 31 august (până la ora 12:00). Reamintim faptul că, în conformitate cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD), afișarea rezultatelor se va face prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidatului.

Contestațiile pot fi depuse/transmise în aceeași zi, în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.

Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 3 septembrie.

Precizări importante pentru absolvenții care participă la examenul de Bacalaureat 2022:

  • Probele încep la ora 9:00, accesul elevilor în săli fiind permis până la ora 8:30.
  • Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor in sala de examen. Beneficiază de prelungirea timpului de lucru, cu maximum două ore, candidații pentru care s-a aprobat această solicitare de către Comisia Județeană de Organizare a examenului de Bacalaureat, în baza prevederilor Procedurii nr. 1.526/DGIP/12.03.2021 cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare.
  • Toate sălile de examen au în dotare camere funcționale de supraveghere video și audio. 
  • Pentru rezolvarea subiectelor, candidații vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor, vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică și Geografie, candidații pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen.
  • Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc. De asemenea, elevii vor fi informați că nu este permis accesul în săli cu manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., precum și cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).
  • În același timp, candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.
  • Cei surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept urmare, acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni.

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:

  • recunoașterea/echivalarea/ susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
  • susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
  • obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.