Pe perioada sărbătorilor de iarnă, autoritățile vamale din România și Republica Moldova dispun măsuri comune pentru fluidizarea traficului de mărfuri și călători la frontieră

Foto vama 1

Ieri, a avut loc la București o ședință de lucru a conducătorilor autorităților vamale din România și Republica Moldova, în care au fost discutate aspecte ale dezvoltării cooperării viitoare dintre cele două state, în domeniul vamal.

Autoritatea Vamală Română a fost reprezentată de către Bogdan Lari Mihei, președinte, iar Republica Moldova de Igor Talmazan, director al Serviciului Vamal. Reprezentanții celor două state au agreat o serie de acțiuni comune pentru perioada imediat următoare. 

Astfel, pentru perioada Sărbătorilor de iarnă, vor fi intensificate eforturile comune pentru fluidizarea traficului de mărfuri și călători, inclusiv cu implicarea celorlalte autorități cu atribuții de control la frontieră. Ambele autorități vor suplimenta numărul de funcționari vamali din frontieră, vor utiliza toate pistele de control disponibile pentru accelerarea fluxului de mărfuri și călători, atât pe sensul de intrare cât și pe cel de ieșire, și își vor sincroniza aceste activități cu cele ale structurilor teritoriale ale Polițiilor de frontieră.

Ținând cont de situația pandemică generată de răspândirea virusului SARS CoV-2, se vor intensifica și măsurile sanitare de protecție a funcționarilor vamali și a participanților la traficul transfrontalier, inclusiv prin asigurarea necesarului de dezinfectanți, măști și mănuși pentru a fi utilizate în activitatea zilnică.

În același timp, va fi intensificată și activitatea Echipelor Mobile, care asigură cea de-a doua linie de control pe teritoriile ambelor state, în vederea prevenirii și combaterii fraudelor vamale. De asemenea, în cadrul întâlnirii, conducătorii ambelor administrații vamale au subliniat importanța consolidării cooperării bilaterale între posturile și birourile vamale de frontieră corespondente, în special în cadrul grupurilor comune de analiză de risc, constituite la nivel local.

Părțile au mai convenit să actualizeze Planul de cooperare vamală bilaterală cu noi propuneri, fiind remarcată necesitatea intensificării colaborării pentru implementarea unor proiecte inițiate la nivelul UE.

Autoritatea Vamală din Romania și Serviciul Vamal al Republicii Moldova și-au manifestat disponibilitatea de a fi organizate vizite de studiu pe teme vamale de interes comun.