Pași în realizarea Parcului Industrial Holboca

holboca

Consiliul Județean Iași a scos la licitație contractul de achiziţie publică de servicii de proiectare faza Plan Urbanistic Zonal (PUZ) – obiectiv de investiții Parc Industrial Holboca.


Conform caietului de sarcini, vor fi achiziționate serviciile de proiectare:


• Studiu topografic cu viza OCPI.
• Studiu geotehnic verificat Af
• Documentații suport necesare obținerii avizelor solicitate prin certificatul de urbanism.
• Studiu de oportunitate.
• Documentația PUZ – Parc industrial Holboca.


Durata estimată a prestării serviciilor este de 6 luni. Valoarea totala estimată a contractului este de 159663,86 de lei. Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 19.10.2021, ora 15:00.