Parcul Industrial din Holboca, amânat pentru 2023

holboca

Planul Urbanistic Zonal pentru Parcul Industrial din comuna Holboca va fi finalizat in cursul anului 2023. Desi initial, contractul a fost semnat pana la inceputul acestui an, din cauza anumitor decalaje in ceea ce priveste documentatia, contractantul a anuntat ca toate documentele vor fi gata la inceputul anului viitor.  

Costurile pentru înființarea unui parc industrial pe raza comunei Holboca sunt estimate la circa 35 milioane lei, conform strategiei de dezvoltare a localității. Deocamdată, proiectul se află în fază incipientă, respectiv cea de realizare a Planului Urbanistic Zonal. Consiliul Judetean Iasi a preluat terenul de la comuna Holboca, în 2019, pentru o perioadă de 49 de ani în vederea realizării parcului industrial, acordul de parteneriat între cele două entități fiind parafat în vara aceluiași an. Pana in prezent, contractantul a realizat studiile de fundamentare, studiul topografic, studiu geotehnic, a obtinut avizele de principiu cerute prin certificatul de urbanism, cu exceptia avizului de la Agentia pentru Protectia Mediului si Acordul Unic al Consiliului Judetean Iasi. Astfel, firma care realizeaza studiile solicita Consiliului Judetean Iasi prelungirea duratei de prestari servicii pana la data de 25.04.2023.

„Am luat demersurile de a intocmi documentatia si studiul de inundabilitate solicitat pentru avizul Administrației Bazinale Apă Prut-Bârlad. Avand in vedere termenele conditionate de intocmire/eliberare/aprobare/ avizare/ ale Studiului va solicitam prelungirea contractului incepand cu 25.11.2022 pana la 25.04.2023”, a se arata in adresa trimisa de catre firma contractanta Consiliului Judetean Iasi.

Parcul va fi amenajat pe un teren de 30 hectare, iar amplasamentul este adiacent drumului județean DJ 248D și căii ferate magistrale București – Iași – Ungheni. Plenul Consiliului Județean, partener al comunei Holboca în proiect, va aloca o sumă de 190.000 lei pentru realizarea planului urbanistic.

Neculai Pamfil, primar Comuna Holboca: „Este foarte importanta construirea parcului industrial de la Holboca deoarece va genera venituri din partea salariatilor care vor fi din comuna, cat si din chiriile si concesionarile care vor fi acolo in parcul industrial.

Maine va fi discutat in plenul Consiliului Judetean Iasi proiectul de hotarare privind aprobarea creditului de angajament si a creditulul bugetar pentru
Parcul Industrial din Holboca.