Parc fotovoltaic in Dancu. Producția anuală de energie va fi de 1.000 MWh

ApaVital-isi-face-parc-fotovoltaic-la-Dancu

Operatorul de apă și canalizare ApaVital a lansat o licitație pentru amenajarea unui parc fotovoltaic, cu o putere instalată de 889 KW în incinta stației de epurare a apelor uzate din Dancu, valoarea contractului fiind de 5,1 milioane lei, fără TVA.

„Scopul realizării parcului fotovoltaic este producerea energiei electrice prin valorificarea sursei regenerabile reprezentată de energia solară și utilizarea eficientă a unor suprafețe de teren din incinta stației de epurare, care nu pot fi utilizate tehnologic”, se arată în caietul de sarcini.

Cantitatea anuală de energie produsă de parcul fotovoltaic va fi de peste 1.000 MWh și va fi utilizată în procesul de producție al companiei, pentru consumul propriu, contribuind la reducerea ponderii energiei în costurile totale de operare ale societății.

„Centrala Electrică Fotovoltaică (CEF) va fi constituită din grupuri de module fotovoltaice, montate pe o structură metalică de susținere, echipamentele de conversie a energiei de curent continuu în energie de curent alternativ (invertoarele), sistemul de monitorizare și control al CEF, tabloul electric general, instalația de împământare și gardurile de împrejmuire”, se mai precizează în documentația de licitației.