Oportunitate de formare în context european la Școala Gimnazială Prisăcani

Sharing is caring!

În cadrul proiectului Erasmus+ “Printr-o educație de calitate în mediul rural, asigurăm succesul elevilor noștri”, patru cadre didactice de la Școala Gimnazială Prisăcani au participat, în perioada 29 aprilie – 3 mai 2019, la al doilea flux de formare în context european,“Project and Competence Based Learning: innovative and effective methods and tools”, organizat de Centrul de formare Enjoy Italy, în Napoli – Italia. Implementarea proiectului a presupus activităţi de mobilitate având drept scop proiectarea şi învăţarea bazată pe competenţe, metode şi instrumente inovatoare şi eficiente pentru ridicarea nivelului de pregatire profesională a cadrelor didactice în vederea asigurării  creşterii calităţii în educaţie, utilizand metode moderne care să promoveze gândirea critică şi motivarea elevilor pentru a obţine rezultate bune la matematică, ştiinţe, citire şi înţelegere, la probele de aptitudini pentru liceele vocaționale, cât și la examenele de Evaluare Naţională.

„Reuniunea de proiect a reprezentat o excelentă oportunitate de formare a cadrelor didactice de la școala noastră în spațiul european,familiarizarea cu tehnici şi metode activ – participative, centrate pe elev, în vederea modernizării şi inovării procesului instructiv – educativ”, a declarat coordonatorul proiectului, prof. Liliana Lemnaru, directorul școlii. Participarea cadrelor didactice, prof. limba și literatura română – Adina Mihaela Brânzea, prof. matematică – Petru Lemnaru, prof. limba engleză – Mihaela Buzdugan și prof. educație fizică – Nicoleta Luminița Popa la acest curs de formare a facilitat schimbul de bune practici cu profesori din Franța, Germania, Suedia, Cehia, Polonia și Macedonia, în vederea creşterii randamentului şcolar, a exemplelor de reuşită și a optimizării învățării. Aceştia vor deveni mentori pentru celelalte cadre didactice din şcoală, pentru elevii şcolii, pentru părinţi şi pentru comunitatea rurală Prisacani.

Competenţele şi deprinderile dobândite de către cadrele didactice vor fi implementate la clase, dar și în cadrul lecțiilor demonstrative din comisiile metodice pe discipline pentru a stimula creativitatea, pentru a promova interdisciplinaritatea, pentru a crea un mediu de învăţare deschis care să faciliteze o carieră şcolară de succes, conform misiunii asumate de către şcoală.

Formatorul a creat un mediu stimulativ pentru reflecţie, muncă şi învăţare. Astfel, participanţii au învățat cum să stimuleze elevii să-şi găsească singuri informaţiile folosind instrumentele on-line. Au fost prezentate platforme educaționale ce pot fi utilizate de cadrele didactice în scopul realizării unor lecții atractive, ce îi implică în mod activ pe elevi și care le oferă acestora o perspectivă interdisciplinară, atât pentru activitățile școlare, cât și pentru cele extracurriculare.

Edmodo reprezintă o comunitate de învățare în care cursanți din întreaga lume o folosesc pentru a găsi resursele de care au nevoie și pentru a se conecta cu educatorii. Platforma este gratuită, accesibilă de pe orice fel de dispozitiv și reprezintă un suport electronic inovativ pentru activitatea desfășurată în clasă. Edmodo poate fi utilizat și pentru a ține la curent părinții cu activitățile propuse.

WeSchool este cea mai mare platformă de educație digitală din Italia, utilizată de elevi, profesioniști, profesori, cu o filosofie comună: căutarea unei învățări angajate și colaborative. Elevii și profesorii pot publica materiale didactice și pot interacționa unul cu celălalt. Se pot crea chestionare și se poate monitoriza progresul elevilor prin rapoarte în timp real.

Pentru a eficientiza metodele de predare – învaţare și a implementa un mod de lucru modern, inovativ şi atractiv în care utilizarea tehnologiei aduce beneficii evidente, participanții au învățat să utilizeze Padlet. Aceasta  este o platformă  unde se pot realiza documente şi pagini web, uşor de accesat și de editat. Accesul se face cu ajutorul internetului şi al unui telefon, tabletă sau calculator. Profesorul sau elevul creează diferite lecţii pe această aplicaţie în orice domeniu dorit. Putem folosi tehnologia într-un mod nou, interactiv, eficient și inovativ, care poate îmbunătăţi procesul de învăţare al elevilor şi poate face activitatea de la şcoală mult mai interesantă.

Participarea la fluxul de formare a facilitat împărtăşirea experienţelor pozitive cu participanţi din spaţiul european, dezvoltându-se în acelaşi timp competenţele lingvistice, profesionale şi personale ale aprticipanţilor.

 

shares