O singura oferta pentru reabilitarea esplanadei Palatului Culturii

Sharing is caring!

Primaria a organizat o procedură de achiziție publică pentru contractarea serviciilor de proiectare a lucrărilor de reabilitare. Procedura are o valoare maximă de 252.100,84 lei, fără TVA, iar până ieri a fost depusă o singură ofertă, din partea SC Artca SRL Iași.

Dacă respectivul contract va fi semnat, atunci firma va trebui să rezolve sau să propună soluții pentru următoarele aspecte: reamenajarea spaţiilor verzi, amenajărilor peisagistice, aleilor pietonale și obiectelor de mobilier urban cu păstrarea şi crearea unor importante zone de vegetaţie; amenajarea acceselor rutiere pentru trafic ocazional (aprovizionare, intervenţii etc); organizarea iluminatului funcțional şi ambiental al traseelor şi punctelor de interes; instalarea unui sistem Wi-Fi în spațiile publice; instalarea unui sistem de supraveghere video a spațiilor amenajate prin proiect; monumentele și vestigiile istorice să fie dotate cu tehnologie iBeacon, care va transmite informaţii despre acestea prin bluetooth; identificarea spaţiilor cu potenţial comercial estival din zonă şi posibilitatea organizării de spectacole în aer liber; realizarea unui sistem pentru evacuarea apelor pluviale atât în zona esplanadei Palatului Culturii, cât şi în cea din spatele monumentului; realizarea unui sistem de afişaj pentru informaţii descriptive despre monumentele de arhitectură din zonă; integrarea armonioasă a soluției propuse în contextul urbanistic al Palatului Culturii; analizarea posibilității construirii unei parcări subterane în zonă etc.

Printre studiile și documentele pe care firma va trebui să le realizeze se numără Planul Urbanistic pentru Zona Construită Protejată și studiul de fezabilitate, documentația aferentă Hotărârilor de Consiliu Local pentru cele două acte menționate, documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, documentația tehnică pentru obținerea avizelor/acordurilor/autorizațiilor necesare pentru obținerea autorizației de construire, proiectul tehnic pentru autorizarea executării lucrărilor, proiectul tehnic de execuție, documentația tehnică pentru organizarea execuției etc.

shares