O nouă cale de acces către Aeroportul Iași pentru preluarea traficului de la Terminalul 4 aflat în construcție

t4

Pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local din data de 31 octombrie 2022 se află și un proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Autorizare a Lucrărilor de Intervenţie, a indicatorilor tehnico – economici şi a devizului general pentru modernizarea străzilor Aeroportului şi Holboca.

Valoarea totală a investiției este de 5.441.841 lei, fără TVA, (6.466.522 lei cu TVA), lucrările urmând a se desfășura pe durata a șase luni.

Municipalitatea intenționează înfiinţarea unei noi căi de acces către Aeroportul International laşi în vederea preluării traficului de la Terminarul T4 (în curs de execuţie) si dirijarea acestuia către alte puncte de interes din Municipiul laşi și zona metropolitană în scopul creşterii mobilităţii urbane.

Traseul propus porneşte din strada Aurel Vlaicu, urmează traseul străzii Holboca pe o lungime de 165 metri, strada Aeroportului, drumul de exploatare adiacent RA Aeroportul laşi SA și Aerostar SA – Aviaţia Utilitară și se încheie în drumul judeţean DJ249i – drumul Aeroportului, utilizat în prezent ca și cale principală de acces către Aeroportul Iași.

În cadrul investiţiei este studiat traseul cuprins între intersecţia cu strada Aurel Vlaicu până la limita străzii Aeroportului (la poarta de acces în RA Aeroportul laşi SA).

În prezent sunt în curs de derulare demersurile de preluare în proprietate a terenului aferent drumului de exploatare adiacent RA Aeroportul laşi SA și Aerostar S.A.- Aviaţia Utilitară, urmând ca acest traseu să facă obiectul unei a doua etape de modernizare a străzii Aeroportului.