Nu vrei sa muncesti, pierzi ajutorul social

ajutor social

Refuzul unui loc de muncă oferit sau absenţa de la orele de muncă în folosul comunităţii vor însemna, de acum înainte, pierderea dreptului la ajutor social.

Potrivit noii legi, persoanele apte care refuză chiar și o singură dată un loc de muncă oferit nu mai primesc ajutor social și pot solicita acest drept doar după un an de la data la care s-a dat decizia de blocare a venitului minim garantat.

Documentul legislativ stabilește că destinatarii acestei sume sunt obligați să presteze lunar, la solicitarea primarului, acțiuni în folosul comunității, în cuantumul sumelor primite.

Beneficiarii sunt obligați să desfășoare și activități sezoniere, remunerate prin negociere directă cu solicitanții lucrărilor.

Refuzul, repetat de două ori, cu privire la acțiunile temporare atrage automat pierderea ajutorului social. Acest drept încetează și în condițiile în care după verificări se constată că respectivele persoane au realizat venituri din alte surse și nu le-au declarat.

Legea mai prevede că orele de muncă în folosul comunității se pot însuma pentru toate persoanele apte de muncă din familia care primește ajutor social, iar activitățile pentru care sunt solicitate se stabilesc de Consiliul Local.

În lege sunt incluse și obligații pentru primari. Aceștia trebuie să întocmească planul de acțiuni sezoniere pe baza cererilor transmise în scris de cei care au nevoie de forță de muncă. Tot ei decid repartizarea persoanelor care primesc venit minim garantat. Menținerea și încetarea acordării ajutorului social depind de decizia primarului, luată pe baza situației prezentată lunar de beneficiarii lucrărilor sezoniere, situație care indică persoanele care au muncit și numărul de ore efectuate.