Noi măsuri pentru prevenirea răspândirii pandemiei COVID-19 în Municipiul Iași

oameni pietoni

Primarul Mihai Chirica a convocat astăzi, 5 noiembrie 2020, la Palatul Roznovanu, o nouă ședință a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Iași destinată luării unor noi măsuri de prevenire a răspândirii pandemiei COVID-19 în Municipiul Iași în condițiile stării de alertă instituite la nivel național și ale evoluției îngrijorătoare a situației sanitare în municipiu, coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile raportate la 1.000 de locuitori, calculat de către Direcția de Sănătate Publică, depășind nivelul de 3 la mie.

Măsuri luate astăzi, 5 noiembrie 2020, de Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Iași:

1. (1) Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Iași a luat act de prevederile Hotărârii nr. 76 / 4.11.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență al Județului Iași.

(2) Direcțiile, societățile comerciale și instituțiile subordonate municipalității vor lua măsuri pentru respectarea și implementarea prevederilor hotărârii menționate (obligativitatea purtării măștii de protecție în toate spațiile publice, interzicerea organizării de evenimente în aer liber etc.).

2. (1) Membrii Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Iași vor elabora un plan de măsuri, pe termen mediu și lung, care să fie aplicate atunci când coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile raportate la 1.000 de locuitori, calculat de către Direcția de Sănătate Publică, va depăși nivelul de 4 la mie și, respectiv, 5 la mie.

(2) Aceste măsuri vor include, printre altele, o serie de restricții în transportul public (suspendarea unor trasee, reducerea numărului mijloacelor de transport, limitarea accesului la transport public etc.).

3. (1) Începând de joi, 5 noiembrie 2020, vor fi verificate zonele de comerț, în special cele cu risc de aglomerare (mall-uri, hypermarketuri, supermarketuri etc.) în ceea ce privește respectarea măsurilor de protecție sanitară (obligativitatea purtării măștii de protecție, existența circuitelor de deplasare pentru clienți, controlul temperaturii, existența materialelor dezinfectante etc.).

(2) Nerespectarea acestor măsuri de către comercianți va atrage sancțiuni până la retragerea autorizației de funcționare pentru o perioadă de 30 de zile.

4. (1) În piețele agro-alimentare vor fi întărite măsurile de protecție sanitară și vor fi făcute cel puțin patru dezinfecții pe săptămână.

(2) Nerespectarea acestor măsuri va atrage demiterea administratorilor piețelor sau a celor responsabili.

5. Toate direcțiile, societățile comerciale și instituțiile subordonate municipalității vor lua măsuri suplimentare de protecție sanitară (decalarea programului de lucru al angajaților, asigurarea circuitelor de deplasare, limitarea numărului de angajați care lucrează simultan în același birou, desfășurarea activității în regim de telemuncă, acolo unde este posibil etc.). De asemenea, va fi verificată starea de sănătate a tuturor angajaților.

6. Va fi reluată activitatea de dezinfectare a stațiilor de taxi și a autoturismelor de taximetrie.

7. Va fi reluată activitatea de dezinfectare cu substanțe pe bază de hipoclorit de sodiu a scărilor de bloc. În acest scop, Primăria Municipiului Iași va pune la dispoziția SC Termo-Service SA o tonă de hipoclorit de sodiu în concentrație de 12,5%.

8. Direcția de Asistență Socială și Direcția Exploatare Patrimoniu vor reînființa la Baia Populară centrul pentru persoane fără adăpost, care va fi prevăzut cu un punct de triaj și un izolator.

9. Vor fi luate măsuri suplimentare pentru verificarea sălilor de jocuri de noroc și a magazinelor de cartier care comercializează băuturi alcoolice.

10. Unitățile administrate de Direcția Creșe vor rămâne deschise, cu respectarea strictă a măsurilor de protecție sanitară deja decise (limitarea numărului de beneficiari, existența circuitelor de deplasare, realizarea triajului epidemiologic, interzicerea accesului persoanelor străine, decalarea programului etc.).

11. (1) Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Iași a analizat situația existență, la o lună și jumătate de la începerea noului an școlar, la nivelul unităților de învățământ preuniversitar. Această situație pune în lumină un număr relativ mic de infectări în mediul educațional (sub 200 la o populație școlară de circa 60.000 de preșcolari și elevi și circa 8.000 de cadre didactice și nedidactice), ceea ce demonstrează faptul că unitățile școlare nu reprezintă un factor major de răspândire a infectării cu noul coronavirus.

(2) În aceste condiții, după consultarea cu reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Iași și ai celorlalți membri ai Comitetului Local pentru Situații de Urgență, conducerea Primăriei Municipiului Iași va înainta Guvernului României un plan de organizare a activității didactice în perioada în care coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile raportate la 1.000 de locuitori este între 3 și 4 la mie (joi, 5 noiembrie 2020, acesta fiind de 3,35 la mie). Acest plan prevede următoarele măsuri:

  • Activitatea grădinițelor și unităților de învățământ primar să se desfășoare în continuare în „scenariul verde”, cu prezența fizică a elevilor și cadrelor didactice în unitățile școlare.
  • Activitatea celorlalte unități de învățământ să se desfășoare în „scenariu galben”, hibrid (jumătate dintre elevi în clasă, jumătate în regim online, prin rotație la două săptămâni).

(3) După ce coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile raportate la 1.000 de locuitori va depăși 4 la mie, Comitetul Local pentru Situații de Urgență va analiza situația și va decide alte măsuri organizatorice.

12. Deciziile precedente ale Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Iași rămân valabile, dacă nu intră în contradicție cu prevederile acestei hotărâri.

Ședința de astăzi este a 24-a a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Iași cu această problematică după cele din 29 ianuarie, 24 februarie, 9, 11, 15, 17, 20, 23, 24, 25 martie, 2, 10, 16, 30 aprilie, 11 și 15 mai, 1, 17, 23 și 31 iulie, 12 și 27 august și 5 octombrie 2020.